PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Povolání: Starosta města, odborný lesní hospodář
*1971

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Narodil se 14. února 1971 v Brandýse nad Labem do lesnické rodiny. Po ukončení studia na lesnické škole V Trutnově nastoupil jako lesní technik u Středočeských státních lesů Benešov. Po listopadu 1989 odjel získávat zkušenosti a praxi do zahraničí. Od poloviny devadesátých let poskytoval jako OSVČ poradenské služby v oblasti lesnictví a pomáhal při navracení zestátněných lesních majetků v rámci restitucí. Od roku 1994 byl zaměstnán jako správce městských lesů v Benátkách nad Jizerou a na základě udělené licence vykonává funkci odborného lesního hospodáře pro různé další nestátní vlastníky lesů (obce, církve, soukromé osoby). Dvě volební období byl předsedou Komise pro místní rozvoj, podnikání a životní prostředí a zastupitelem města Benátky nad Jizerou. Dálkově vystudoval několik VŠ, jelikož neustálé vzdělávání je jeho největší zálibou a celoživotním krédem. Má lesnické, právnické i ekonomické vysokoškolské  vzdělání a je také kvalifikovaným mediátorem. Je ženatý a se svou manželkou a čtyřmi dětmi žije v hájovně u Benátek nad Jizerou, která již léta slouží jako místní přirozené centrum ekologické výchovy a různých aktivit spojených s ochranou životního prostředí. V roli chovatelského dohledu stál od roku 2015 u vzniku a rozvoje projektu "Návrat velkých kopytníků do volné přírody" v lokalitě bývalého VVP Milovice-Mladá. V roce 2018 byl zvolen starostou města Benátky nad Jizerou a i v této pozici je téma ochrany životního prostředí jednou z jeho hlavních priorit, o čemž svědčí mnoho úspěšně realizovaných projektů. Je také aktivním členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum  Středočeského kraje, starostou honebního společenstva a mysliveckým hospodářem. Celý život se řídí dvěma pravidly:

"Když se chce, tak to jde!" ; "I cesta může být cíl!"