Pražská ODS: Zastavení výstavby tunelového komplexu Blanka je manažerská impotence primátora Hudečka a pražské TOP 09
7. prosince 2013

Pražská ODS: Zastavení výstavby tunelového komplexu Blanka je manažerská impotence primátora Hudečka a pražské TOP 09

K dnešnímu dni byla zastavena stavba tunelového komplexu Blanka. To vše díky pochybení ze strany současné Rady hl. m. Prahy. Zastavení výstavby bude, dle odhadu zpracovaného Odborem městského investora, stát městskou kasu 50 a 150 mil. Kč. A to se jedná jen o prvotní náklady zastavení stavby. Každý další měsíc bude dle odhadů stát město 30 mil. Kč. Město zároveň může očekávat žaloby ze strany subdodavatelů, kterým vznikla škoda na základě zastavení stavby.

Předseda pražské ODS Filip Humplík k tomu poznamenal: „Na základě dostupných informací vyzývám Radu hl. m. Prahy v čele s primátorem Hudečkem k okamžité rezignaci. Týden co týden se objevují v médiích informace, které poukazují na diletantnost současného vedení Prahy. Je jedno, zda se jedná o problémy v oblasti IT, dopravy nebo územního plánování. Příští rok bude díky vládnutí TOP 09 celý úřad v rozvalinách.“

O účelovosti jednání svědčí i fakt, že TOP 09 nechce prověřovat, zda i další smlouvy, uzavřené obdobným způsobem, nejsou neplatné. Z vyjádření představitelů města je patrné, že v případě, že soud právní stanoviska města potvrdí, tak magistrát další smlouvy prověřovat nebude.

Předseda pražské ODS tvrdí: „TOP 09 jde proti zájmu Pražanů. Místo toho, aby se soustředila na dostavbu tunelu a platbu dodavatelům, tak zvolila cestu zastavení stavby, čímž vznikla městu škoda. Nezodpovědné jednání povede k opětovnému prodražování nákladu souvisejících s výstavbou tunelu Blanka. TOP 09 odmítla konstruktivní cestu, kterou zvolila ODS, tedy cestu skrze kategorizaci víceprací a následnému proplacení vícenákladu, které nepřesáhnou limit 20 %, který je stanoven zákonem o zadávání veřejných zakázek.“

Postup, který navrhovala ODS:

1)   Kategorizace víceprací.

2)   Určení víceprací v limitu a víceprací přesahujících limit daný zákonem.

3)   platba nákladů, které jsou v rámci zákonného limitu.

4)   V případě víceprací přesahujících limit stanovený zákonem, určí rozhodčí soud způsob vyrovnání se s dodavatelem stavby.

5)   Otevření tunelu v roce 2014 v zasmluvněném termínu.

6)   Verdikt rozhodčího soudu, na jehož základě by buď došlo k proplacení víceprací, přesahujících limit stanovený zákonem, či nikoliv.

Popsaný postup byl na začátku tohoto roku odsouhlasen. Nicméně, TOP 09 na základě jednání Rady hl. m. Prahy, pověřila odbor kontroly ověřením platnosti smlouvy se společností Metrostav. Na základě tohoto jednání je tedy více než zřejmé, že TOP 09 nešlo o dostavění a otevření tunelu, ale o zbavení se odpovědnosti za výstavbu tunelu Blanka. Tomuto tvrzení nahrává i fakt, že doposud nebyly zveřejněny jednotlivé posudky, které dokazují neplatnost smluv mezi městem a společností Metrostav.