Petra Řezáčová

Povolání: místostarostka města Hlučín
*1977

Politická příslušnost: KDU-ČSL

Životopis

Mgr. Petra Řezáčová žije na „Prajzské“ v Hlučíně od svého narození. Vystudovala Masarykovou střední zemědělskou školu v Opavě. Po maturitě se zaměřila na studium cizích jazyků, nejprve na státní jazykové škole v Ostravě a poté na Odborné obchodní škole ve Švýcarsku. Úspěšně absolvovala státní i mezinárodní jazykovou zkoušku z německého jazyka a vrátila se zpět do Hlučína. Vystudovala bakalářský studijní obor na VŠB-TU Ostrava na ekonomické fakultě obor Eurospráva a magisterský obor na Slezské univerzitě v Opavě na katedře veřejných politik obor veřejná správa a sociální politika.

Více jak 16 let vykonávala činnost státní správy a samosprávy z pozice úředníka městského úřadu. Oblasti školství, kultura a sport jsou ji velmi blízké. Od října 2018, po komunálních volbách v Hlučíně, se stala pro volební období 2018-2022 místostarostou města Hlučína. Přesto, že se v komunální politice pohybuje přes dvacet let, nikdy dříve politikem města nebyla. Členkou KDU-ČSL je od listopadu 2018 a je členkou ve sdružení žen KDU-ČSL.

Co je pro ní nejvíce? Rodina. Je vdaná a má dvě děti. Je velmi aktivní člověk. Neříká, že to nejde, ale hledá způsoby, jak to jde. Do komunálních voleb šla s cílem podporovat a budovat ve městě takové zázemí, aby v něm lidé bydleli rádi, trávili zde volný čas, rádi se do města vraceli. Činnost pro lidi ji velmi naplňuje a ráda by ji vykonávala nejlépe jak je to jen možné nejen na komunální úrovni.