RNDr. Roman Strzondala

Povolání: astrofyzik, člen výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje
*1965

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

RNDr. Roman Strzondala se narodil v Karviné, vystudoval polské gymnázium v Orlové a astrofyziku na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Po VŠ studiích začal pracovat jako odborný asistent na své alma mater, v rámci které v roce 1990 přestoupil do Opavy, kde se podílel na založení a budování Slezské univerzity v Opavě. Byl členem univerzitního akademického senátu a místopředsedou fakultního akademického senátu. Organizoval mezinárodní konference z matematiky, informatiky, muzeologie a také velmi úspěšnou mezinárodní letní školu matematiky v Levoči.

Odborně se věnuje studiu těsných dvojhvězd a elementárním procesům v astrofyzikálním plazmatu. Od gymnázia se věnuje popularizaci astronomie a kosmonautiky. V kosmickém sektoru a v kosmických technologiích vidí velké možnosti. Propaguje veškeré iniciativy Evropské kosmické agentury ESA zaměřené zejména na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.

Od roku 2012 je členem TOP 09, kde zastával funkce předsedy místní a později i regionální organizace TOP 09 Karviná. Byl voleným členem krajského výboru i předsednictva krajského výboru TOP 09 MSK. V současnosti je předsedou krajské revizní komise TOP 09 MSK.

Od posledních krajských voleb pracuje ve výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva MSK. Aktivně řeší problematiku národnostních menšin žijících na území našeho kraje, zasazuje se o jejich práva a vytváří prostor k prosazování zájmů a potřeb všech národnostních menšin v MSK.

Jeho přínos pro společnost je i v ekologii, vytrvale poukazuje na světelné znečištění a podporuje aktivity na ochranu tmavé noční oblohy.