Kontakt se studenty mě drží nohama na zemi
22. října 2013

Jiří Kadrnka: Kontakt se studenty mě drží nohama na zemi

Uvažoval jste o tom, jak půjde dohromady přednášení na vysoké škole s prací poslance? Neodstavíte na čas svou akademickou dráhu? Od svého mládí jsem chtěl být vědcem a působit na vysoké škole. A to se mi splnilo. Takže se dá říci, že moje ambice se naplnily ve chvíli, kdy jsem se stal univerzitním profesorem, všechno ostatní je navíc. Z toho také vyplývá, že mě tato činnost baví, obohacuje a že bych se jí nechtěl vzdát. Samozřejmě skloubit výzkum a výuku s manažerskými funkcemi není jednoduché.

Z doby své ministerské funkce?

Tento problém jsem musel řešit, ať už jsem byl rektorem, nebo ministrem. V jednom případě jsem víc omezil pedagogickou činnost a věnoval se výzkumu, v druhém to bylo zase naopak. Ale aktivitu v akademickém prostředí jsem neopustil nikdy a nemíním to udělat ani teď. Je to pro mě osobně velmi důležité, protože kontakt se studenty mě také drží nohama na zemi. Navíc mi poskytuje i cennou zpětnou vazbu.

Neprolíná se vaše praktická politická zkušenost s politologií?

Do mé výuky, ale vlastně ani do mé vědecké práce, se politika přímo nepromítá. Je mnoho postupů, jak zůstat v oblasti teorií a metod přiměřeně nezávislým. Ostatně z minulosti známe příklady mnoha sociálních vědců, kteří spojovali svou akademickou dráhu s veřejným či přímo politickým působením. Praktická zkušenost s fungováním politiky může být pozitivní, protože lze studentům předávat teoretické znalosti korigované poznatky z praxe. Nakonec jsem si ověřil, že konkrétní příklady z  politiky jsou pro studenty často důležitým klíčem k porozumění teoretickým postulátům.

prof.PhDr.Petr Fiala, Ph.D.,LL.M.

prof.PhDr.Petr Fiala, Ph.D.,LL.M.

Více o autorovi