Interpelace na ministra dopravy ve věci aktuální stav dálnice Brno - Vídeň
30. května 2019

Jiří Ventruba: Interpelace na ministra dopravy ve věci aktuální stav dálnice Brno - Vídeň

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jiřího Ventruby na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci aktuální stav dálnice Brno - Vídeň.

Jiří Ventruba:
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře pane doktore Kremlíku, vážené kolegyně a vážení kolegové. Před rokem jsem interpeloval vašeho předchůdce, pana ministra Ťoka, ve věci problému, který se časově táhne již 22 roků, a to ve věci výstavby dálnice Brno-Vídeň, tedy dálnice D52. Zatímco Rakousko je již nějaký čas se svou částí hotového projektu prakticky u hranic, na české straně dle dostupných informací nepřibyl od prosince 1996 ani metr.

Takže se vás, pane ministře, táži - za prvé: Jak se na naší straně za poslední rok tento projekt posunul? Za druhé: Jaké jsou nadále překážky dobudování dálnice? A za třetí: Kdy bude dálnice Brno-Vídeň dle vašeho odhadu dokončena na území České republiky a kdy bude konečně celá zprovozněna? Děkuji za odpověď.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane poslanče Ventrubo, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, dostavba dálnice D52 je dlouhodobě ze strany Ministerstva dopravy považována za prioritní stavbu. Problém z minulosti, a to neexistence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, byl překonán a v současné době příprava probíhá naplno.

V roce 2014 byla zpracována technicko-ekonomická studie R52, dnes D52 Pohořelice - státní hranice Česká republika - Rakousko. Na základě jejího projednání centrální komisí Ministerstva dopravy tato centrální komise schválila předmětnou studii v kategorii R25 5.120.

Nejblíže k realizaci je stavba 5206.1 Mikulov obchvat, která má vydané nepravomocné územní rozhodnutí ze září roku 2018, proti kterému bylo bohužel podáno odvolání. V únoru roku 2019, to znamená letošního roku, pak Krajský soud v Brně zamítl žalobu ekologických organizací, čímž potvrdil výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny k této stavbě. Tak to je alespoň pozitivní zpráva, pokud jde o únor 2018.

U stavby se dokončují práce na dokumentaci pro stavební povolení a byly zahájeny výkupy. U dalších úseků vyjma úseku, který řeší přechod vodní nádrže Nové Mlýny, se dokončují práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dne 29. 5. 2019 byla schválena aktualizace záměru projektu D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves. Nejkomplikovanější úsek je právě přechod Nových Mlýnů, který je plánován realizovat jako poslední. V rámci výstavby bude využita stávající silnice 1/52 pro směr D52 od Mikulova do Brna a ke stávající hrázi bude přisypán z druhého jízdního pruhu na straně k horní nádrži vodního díla.

Z důvodu náročnější přípravy projekčního řešení je počítáno s dlouhodobějším zachováním provozu v rámci tahu D52 na stávající první třídě s režimem umožňujícím i místní dopravu. V předstihu je řešeno vymístění pěší a cyklistické dopravy na hrázi směrem ke střední nádrži, kde je zadána Jihomoravským krajem dokumentace pro územní řízení. Předpoklad realizace této poslední stavby je předpokládán nejdříve v roce 2024.

Vážený pane poslanče, pokusil jsem se odpovědět na vaše dotazy. Vedete je správně, ale odpovědi jsou nelehké. Ale udělám maximum pro to, aby se D52, pokud jde o výstavbu a přípravu, výrazně posunula. Děkuji.

Jiří Ventruba:
Děkuji vám, pane ministře, za odpověď a věřím, že projekt novodobé alternativy jantarové kupecké stezky sever-jih bude i na straně České republiky v rozumném výhledu co nejdříve dokončen. Ministr Ťok mi v odpovědi na moji interpelaci řekl mimo jiné toto - cituji: "Samotnému mně nebylo příliš hezky, když jsem byl na otevírání tohoto předposledního úseku v Rakousku, kam jsem byl pozván, a vysvětloval jsem, jak to u nás jde dlouho a složitě." Já vám, pane ministře, přeji, aby vám to šlo rychleji a méně složitě. Děkuji.


 

Jiří Ventruba

Jiří Ventruba

poslanec PČR

Více o autorovi