Ing. arch. Petra Trambová

Povolání: místostarostka města Písek
*1974

Politická příslušnost: TOP 09