Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA.

Povolání: podnikatel, zakladatel konceptu Lanna
*1976

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Jiří Borovka se narodil v Č. Budějovicích. Vysokoškolské  vdělání vystudoval v oboru stavebnictví na ČVUT Praha, kde následně získal doktorát z technických věd. Manažerské studium ukončil na zdejší pobočce ESMA Barcelona. Se svým bratrem provozuje sběrný dvůr a chráněnou dílnu. Obnovil lodí dopravu historickým centrem Budějovic a současně podniká v cestovním ruchu pod značkou Koncept LANNA.