28. března 2015

Hluboká je naší vizitkou, žije se tu dobře

Hluboká nad Vltavou – Výstavní zámek, který je oblíbenou kulisou filmařů. A nebo zoologická zahrada. Tak znají Hlubokou turisté z celé země i ze zahraničí. Pro vedení města je to ale málo. Chtějí, aby místní obyvatelé vnímali Hlubokou nad Vltavou jako příjemné místo k životu. A aby turisté měli důvod se sem opakovaně vracet a nacházet tady stále nové atraktivity. O tom, co se Hlubockým v minulých letech povedlo, ale také o plánech do budoucna mluví v rozhovoru dlouholetý starosta města Tomáš Jirsa.

Připomeňte, co vše se na Hluboké podařilo vylepšit za uplynulé roky. 

Mezi lety 2010 až 2014 jsme se v souladu se státní energetickou politikou věnovali zejména zateplování veřejných budov. I díky státním dotacím jsme zateplili a rekonstruovali budovy základní školy, domova seniorů a mateřskou školu. V základní škole jsme odstranili takzvané boletické panely obsahující azbest, které potenciálně mohly ohrožovat zdraví našich dětí. 

Kolik jste do oprav městského majetku investovali? 

Za poslední čtyři roky to bylo více než sedmdesát milionů korun. Kompletně jsme zrekonstruovali čistírnu odpadních vod v Zámostí, kanalizaci a povrchy v několika ulicích. Pokračovala výstavba a rekonstrukce chodníků. V Bavorovicích a Hroznějovicích jsme postavili nové hasičské zbrojnice, hlubočtí hasiči dostali nové auto. Dokončena je pravobřežní cyklostezka do Českých Budějovic. Opravou kapliček a křížků na území města a obcí trvale prokazujeme náš zájem o historický odkaz našich předků. 

I přes nemalé investice platí obyvatelé Hluboké velmi nízký poplatek za svoz odpadu... 

Město získalo mimořádné příjmy do rozpočtu a zastupitelstvo rozhodlo snížit cenu za ukládání a svoz domovního odpadu na stokorunu na obyvatele. Jsou to každoročně další miliony korun, které tak zůstanou mezi občany města. Není také samozřejmostí v okolních městech, že občané mají stání na placených parkovištích zdarma. 

Říkáte, že Hluboká je vaší vizitkou. Proč myslíte, že se tady dobře žije? 

Vždy jsme se snažili, aby rozvoj našeho města měl pevnou dlouhodobou koncepci, aby nedocházelo ke krátkozrakým rozhodnutím, jejichž důsledky bude třeba napravovat. To, že se dnes na Hluboké dobře žije, je výsledkem toho, že soukromí investoři v našem městě investovali asi dvacetkrát více peněz než město samo. Právě podpora těchto investic byla jedním z hlavních cílů naší práce. Díky tomu pro sebe získali hlubočtí občané levné služby, určitý životní komfort a infrastrukturu, která odpovídá několikanásobně většímu městu. Důsledně jsme dbali na pořádek v obci a starali se o to, aby ekonomicky tolik potřebný příval turistů neničil pohodu každodenního života obyvatel Hluboké. To vše bylo možné díky tomu, že jsme se od počátku naší role ve vedení města snažili při rozhodování vytvářet široký konsensus v podobě široké koalice v radě a zastupitelstvu města. A to i přesto, že jsme mohli díky svým volebním výsledkům vytvářet mnohem menší uskupení. Řídili jsme se ale heslem Tomáše Bati, že dobrou myšlenku může podpořit každý. Proto jsme mohli vytvářet projekty, které svým významem přesahovaly jedno volební období. A my je mohli společně dotáhnout do konce. 

Čím se dnes tedy mohou Hlubočtí chlubit? Co dělá město dobrým místem k životu i atraktivní destinací pro turisty? 

Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v jižních Čechách. Mezi srovnatelně velkými městy se můžeme pochlubit nejrozsáhlejší občanskou a sportovní infrastrukturou. Máme dostatečnou kapacitu mateřinek i základní školy. Rozsáhlý rekreační areál je zcela jistě jedním z nejkrásnějších v jižních Čechách. Na Hluboké je funkční kino i divadlo, hudební škola má více než sto žáků. Vyznavači pohybu si u nás užijí desítky kilometrů cyklostezek. I díky množství sportovních a vzdělávacích kroužků neregistrujeme téměř žádné problémy související například s užíváním drog mladistvými. Statistiky jasně hovoří o tom, že kriminalita je u nás ve srovnání s okolními městy na velmi nízké úrovni. 

Myslíte také na seniory? 

Samozřejmě. Podporujeme spolky seniorů nebo třeba Obec baráčníků. Cílem je, aby tyto spolky měly prostředky na svou činnost, zejména na pořádání výletů. Město si také postavilo a provozuje vlastní domov důchodců s dostatečnou kapacitou pro seniory z Hluboké i okolních osad. Zateplením a rekonstrukcí zdravotního střediska jsme zlepšili podmínky pro zajištění lékařské péče. 

Jaké jsou vaše priority pro současné volební období? 

Chceme dál pokračovat v opravách obecních komunikací a chodníků. Naším cílem je rovněž udržet současný rozsah veřejné dopravy i služeb spojených se zajištěním školství, provozem domova důchodců, údržbou městské zeleně a úklidu města. Nadále chceme trvale a systémově podporovat neziskové kulturní a sportovní aktivity. Hlavní podporu chceme i do budoucna směřovat na ty, kteří si ještě nebo již nemohou své aktivity zcela zaplatit, tedy na děti a seniory. V plánu máme i doplnit nebo zcela obnovit všechna dětská hřiště vedle obytných domů ve městě a okolí, dokončíme pobytový park v areálu domova seniorů, chceme posilovat spolupráci s osadními výbory anebo vhodně vyvažovat tlak vlastníků pozemků okolo Hluboké na novou výstavbu tak, aby dál rostl počet obyvatel, ale ne nijak překotně. 

 

Ing. Tomáš Jirsa, MBA

senátor PČR
krajský zastupitel
neuvolněný starosta města
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení