16. září 2021

Interpelace na ministra životního prostředí ve věci předkupního práva státu na pozemky v národním parku

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci předkupního práva státu na pozemky v národním parku.

Jan Zahradník:

Vážený pane ministře, na vás jsem adresoval svoji první interpelaci tady ve Sněmovně a také na vás uplatňuji interpelaci poslední. Oslovili mě představitelé šumavských obcí s tímto problémem. Pokud chce soukromý subjekt prodat jinému soukromému subjektu, například obci, svůj pozemek v národním parku, stát uplatňuje předkupní právo následujícím způsobem. Prodávající musí nejprve uzavřít kupní smlouvu s koupěchtivým, což je termín z občanského zákoníku, a tuto smlouvu předložit v rámci písemné nabídky Ministerstvu životního prostředí, které se musí do 60 dnů vyjádřit, zda má či nemá o pozemky zájem. Je to byrokratický postup, zatěžující nakládání soukromníků s jejich majetkem, ale je bohužel zakotven již v občanském zákoníku a asi se s tím nedá nic moc dělat. Obcím vadí ale kromě této ještě jiná věc. Podle zákonu 114 se jedná o předkupní právo státu na nezastavěné pozemky ležící mimo zastavěná území obcí. Problém je v tom, že vznikají zmatky v určení, kterých pozemků se předkupní právo týká a kterých ne. Na dva dotazy týkající se jednoho téhož pozemku se od dvou úředníků Správy národního parku obci dostalo dvou různých odpovědí. Stává se také, že pozemek, který leží v zóně kulturní krajiny, není podroben přísnému režimu ochrany přírody, avšak po nálezu nějakého chráněného živočicha je do něj zařazen. Tam už ale nikdo nic nikdy nepostaví a pozemek je pro obec bezcenný. Zdá se, že by mohlo malinko pomoci té proceduře to, že od 1. ledna bude platit novela zákona, který říká, že zápis předkupního práva musí ministerstvo neprodleně uvést do katastru nemovitostí. To by obcím v této orientaci mohlo celkem významně pomoci.

Děkuji.
 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:

Já si myslím, že už jsme ji dokonce vyřešili před interpelací. Ale já odpovím rychle. Pan, můj milý kolega Zahradník, on si vlastně částečně už odpověděl sám, protože to ví a dobře to sledoval. Skutečně změna, ke které došlo v rámci invazní novely, kterou jsme tady nedávno schválili v senátní verzi a která bude platná a účinná od 1. ledna příštího roku, tak opravdu se tam Ministerstvo životního prostředí zavazuje, že podáme neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí právě na základě potvrzení o vzniku předkupního práva, které vydá Ministerstvo životního prostředí, a ve kterém uvede výčet pozemků označených údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Česká republika předkupní právo podle jednotlivých katastrálních území, a důvod vzniku předkupního práva. A to je to, o čem oprávněně hovoří pan kolega Zahradník, že skutečně mohlo dojít někdy k určitému nedorozumění nebo nedohodě v tom, na jaké pozemky jsou skutečně vázána tato předkupní práva. My uděláme všechno pro to, abychom skutečně v nejkratší možné době byli schopni tuhletu povinnost zabezpečit, tak aby od začátku platnosti a účinnosti toho zákona už ti, kteří nabízí a poptávají ten pozemek, tak dobře věděli nebo s určitostí opravdu věděli, zda tam to předkupní právo bude nebo nebude uplatněno.

Tak a já bych rád využil této možnosti, protože to je opravdu symbolické, abych poděkoval panu kolegovi Zahradníkovi za všechny interpelace. A i když jsme na některé věci měli třeba různý názor, tak jsem ho vždycky respektoval jako partnera, se kterým se velmi slušně a korektně hovořilo, což není tady vždycky úplně pravidlem. Vážím si toho a děkuji. 
 

Jan Zahradník:

Tak je to taková dojemná chvilka. Já se také tedy přidám. Poděkuji panu ministrovi za spolupráci a budu rád, když příští období holt se tady bude ta politická kultura minimálně pěstovat na lepší úrovni, než jak se někdy tady pěstovala.

Děkuji.