Obydlí člověka je nedotknutelné

11. prosince 2015
Obydlí člověka je nedotknutelné

S blížící se zimou zahalil Česko hustý dým. Není to ale přírodní jev, ale mimo jiné i důsledek toho, že snad v každé vesnici a v každém městě se najde člověk nebo lidé, kteří otravují sousedům vzduch tím, že v kotli spalují pneumatiky, PET lahve a další neekologická paliva. Vláda kývla na návrh ministerstva životního prostředí, aby úřad směl kontrolovat přímo u lidí doma, čím topí. Když jim končí v kamnech odpadky, úřady jim napaří například pokutu 50 tisíc. Opozice a mnozí právníci se obávají narušování do

 
 
Ministerstvo chce bojovat proti neekologickým malým topeništím. O zbraních v tomto boji hovořili poslanec Jan Zahradník (ODS) a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana
 
„Je to v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, která říká, že obydlí člověka je nedotknutelné,“ uvedl v pořadu Pro a proti poslanec Jan Zahradník (ODS). 
 
Jsou zde i praktické důvody. „Není vůbec jasné, zda by vtělení možnosti vnikat do obydlí přineslo kýžený efekt.“ 
 
„Jestli by lidé, kteří z důvodů své špatné sociální situace musí topit nevyhovujícími palivy, by zjednali nápravu nebo byli schopni platit vysoké pokuty,“ zapochyboval poslanec Jan Zahradník. 
 
Že je situaci třeba řešit, Zahradník souhlasí. 
 
„Ministerstvo, spíš než aby se zabývalo změnou zákona, by mělo podpořit výzkum, který by umožnil prokazatelně doložit rozborem kouře z komína, že v tom topeništi se spalují nepovolené látky,“ radí poslanec. 
 
Jan Zahradník: „V době, kdy jsme schopni analyzovat atmosféru Venuše, by mělo být možné sondou umístěnou do komína na dálku zjistit, čím se topí, aby nebyla dotčena domovní svoboda, a aby protokolární záznam z tohoto měření mohl být podkladem pro stanovení sankcí těm, kteří takto porušují občanské soužití.“
RNDr. Jan Zahradník

člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady