Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Karel Podzimek

předseda oblastního sdružení

František Koudela

místopředseda oblastního sdružení

Martin Veselý

místopředseda oblastního sdružení

Jindřich Diviš

člen oblastní rady

Pavel Houšť

člen oblastní rady

Vlastimil Komárek

člen oblastní rady