Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Karel Podzimek

předseda oblastního sdružení

Petr Lang

místopředseda oblastního sdružení

Karel Podzimek

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Houšť

člen oblastní rady

Vlastimil Komárek

člen oblastní rady