Přiklepne sněmovna milionové odpustky odborářům?

16. dubna 2015
Přiklepne sněmovna milionové odpustky odborářům?

Vláda připravila pro odboráře čtyřicet milionů korun. Vzala je z rozpočtové kapitoly „Vládní rozpočtová rezerva“ a odboráři za ně s vládou čas od času povedou rozhovory, píše Lenka Kohoutová.

 
Sněmovní výbor pro sociální politiku projednal vládní návrh zákona na změnu zákoníku práce. Novela v sobě skrývá možnost uvolnit až desítky milionů na sociální dialog, možná v budoucnu i více. Jak vláda sociální dialog povede? S kým? Proč se má vést sociální dialog z peněženek daňových poplatníků? Proč odboráři nežijí z příspěvků svých členů, ale nás všech? Proč má platit sociální dialog i ten, kdo odbory nechce, nepotřebuje?
 
Sociální dialog je pochopitelně věc bohulibá a k řešení otázek sociální politiky potřebná. Otázkou je, zda jej mají vést pouze odboráři, mají v zemi takovou váhu slova? Za kolik zaměstnanců ve skutečnosti hovoří? Pokud se však podíváme na usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 769 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015  dočteme se v bodu V následující: „Vláda vyslovila souhlas s tím, aby byly v roce 2015 podpořeny projekty na podporu sociálního dialogu projednané v Radě hospodářské  a sociální dohody a schválené vládou, a to do výše 40 mil. Kč. 
 
To znamená, že vláda vedená tandemem Babiš – Sobotka připravila pro odboráře 40 milionů, aby si s nimi našli čas k rozhovorům. Bez zajímavosti není ani odkud se tyto peníze vzaly, byly uvolněny z kapitoly Všeobecná podkladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, ano platíme odboráře z rezervy určené na takové „drobnosti“, jako je řešení nenadálých událostí typu povodně a jiné pohromy. K takovým účelům by totiž měla podobná rezerva sloužit.
 
Abych nebyla nespravedlivá, je nutno říci, že na letošní rok bylo uvolněno, na placený sociální dialog, ze zmíněných 40 milionů „pouhých“ 22 740 900. Jak už jsme se v minulosti častokrát přesvědčili vyjednávání tripartity, tedy zaměstnavatelů, odborů a vlády nejsou jednoduchá, jsou tvrdá, nepříjemná a přesně taková mají být, jejich závěry totiž ovlivňují mnohá dění v naší zemi. Jsem pro diskuzi, ale každý za své. Vláda je tu proto, aby vedla zemi. Od toho je daňovými poplatníky placená. Odborové předáky nemá platit vláda, ale její členové.
 
Je proto smutné, že se opět ukazují dvě hlavní vlastnosti současné vlády, tedy populismus a oligarchické vyplácení odpustků. Na jedné straně vláda šikanuje drobné podnikatele a živnostníky registračními pokladnami a na druhé straně odměňuje mnoha miliony ty, kteří se mlčky postaví do řady za vybrané odborové předáky. Ti pak ve sdělovacích prostředcích za naše peníze tvrdí, že živnostník má nárok na část sádry, další, že živnostníci jsou paraziti. Oligarcha hučí před volbami, že malý podnikatel ho nezajímá, dělí tedy národ na velké a malé podnikatele. Neumím takto rozdělovat lidi. Pro mě jsou lidi odpovědní a neodpovědní, Pracovití a líní. Poctiví a méně poctiví. Dnes začínám lidi dělit na běžného občana a privilegovaného odboráře.
 
Bc. Lenka Kohoutová

expertka ODS na oblast sociální politiky