12. února 2015

Poslanci schválili usnesení ODS k bezpečnostní situaci a imigrační politice

Občanští demokraté již před několika týdny apelovali na vládu, aby na jednání Poslanecké sněmovny informovala o bezpečnostní situaci v České republice a o plánovaném přijetí syrských uprchlíků.

Dnes se konečně bod dostal na schůzi sněmovny.  Poslanci v této souvislosti přijali usnesení poslankyně Miroslavy Němcové, která patřila mezi iniciátorky zařazení bodu k zahraniční politice.
 
Miroslava Němcová ve své závěrečné řeči ocenila, že se sněmovna otázkou začala zabývat: „Jsem ráda, že debata, která se dotýká bezpečnostních otázek České republiky, stejně tak, jako se dotýká bezpečnostních otázek mnoha zemí Evropské unie i zámoří, v českém parlamentu proběhla. Vážím si toho, že Poslanecká sněmovna věnovala svůj čas této otázce, jakkoli uběhl měsíc po tragických událostech v Paříži a už jsme trochu ukolébáni tím, že už to není to nejžhavější téma. Jsem ale přesvědčena, že toto riziko je stále vážné, silné a je rolí a úkolem Parlamentu, aby k němu zaujal své stanovisko. Nejde tady o to, zda návrh předkládá pravice nebo levice. Jsme reprezentanti občanů naší země a máme povinnost rizika, o kterých máme informace, s plnou vážností projednat a dospět k něčemu, co poskytne našim občanům alespoň elementární informaci a jistotu, že o těchto rizicích víme a jsme schopni nalézat alespoň nějakou shodu při pohledu na ně a řešení těchto otázek.“
 
 
Usnesení – Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice

 1. PSP ČR bere na vědomí informaci vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice.
   
 2. PSP ČR žádá vládu o průběžné informování sněmovny o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.
   
 3. PSP ČR podporuje posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie.
   
 4. PSP ČR odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie.
   
 5. PSP ČR vyzývá vládu, aby se důsledně věnovala zprávám BIS o bezpečnostních rizicích vyplývajících z financování islámského fundamentalismu na území České republiky.
   
 6. PSP ČR podporuje volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítá návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru.
   
 7. PSP ČR vyzývá vládu k předložení zpřísněných pravidel pro získávání trvalého pobytu na území České republiky nebo státního občanství České republiky.