Jaroslav Zápotocký

místostarosta obce
předseda místního sdružení