Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Libor Turek

předseda oblastního sdružení

Tomáš Rieger

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Bursík

člen oblastní rady

Ivan Dostál

člen oblastní rady

Kateřina Kastnerová

členka oblastní rady

Pavel Kašpar

člen oblastní rady

Pavel Koreň

člen oblastní rady

Miroslava Lazarová

členka oblastní rady

Jana Pražanová

členka oblastní rady

Jiří Sobotka

člen oblastní rady

Michal Šidák

člen oblastní rady

Jan Vácha

člen oblastní rady

Liana Wagnerová

členka oblastní rady