13. června 2013

MPO spouští svůj „Záchranný kruh“ pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní

Vláda ve středu schválila soubor opatření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní. A nyní úřad ministra Martina Kuby připravil návodný manuál, který pomůže firmám ve snazší orientaci v nabízené pomoci. V elektronické podobě je manuál již k dispozici na webech MPO, Czechinvenstu, Hospodářské komory, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

„MPO připravilo pro podnikatele postižené povodní přehledný návod, jak účinně a rychle získat pomoc pro co nejrychlejší obnovení provozu a rozjezd výroby. Nabízená opatření je možné vzájemně kombinovat a informační manuál poradí prakticky jak nejlépe všech forem podpory využít,“ zdůraznil ministr Kuba. 
 
Soubor opatření se skládá z pěti kroků, které mají za cíl provést obnovu podnikatelských provozoven, nákup nového investičního vybavení, získání prostředků na nákup poničených zásob nebo zajištění podpůrných služeb v oblasti exportu či platby daní. 
 
Program RESTART 2013 zaměřený na obnovu zničeného majetku může poskytnout podnikatelům dotaci ve výši až 300 tisíc korun na nákup nového dlouhodobého majetku jako náhradu za původní poničený a neprovozuschopný. Tento program je určen pro malé podnikatele a živnostníky.
 
Program Záruka za úvěry na obnovu provozu a zásob umožňuje malým a středním podnikatelům získat zaručený úvěr až do výše 20 milionů korun, kterým mohou navíc od programu RESTART 2013 financovat opravy, vyklízecí práce, nákup nových zásob, rekonstrukci majetku a samozřejmě také jeho pořízení. Zároveň k tomuto zaručenému úvěru mohou podnikatelé získat až desetiprocentní finanční příspěvek k zaručenému úvěru, který mohou vyčerpat na úhradu splátek tohoto úvěru.
 
Balíček opatření je rovněž zaměřen na podporu exportních aktivit podnikatelů, kdy se individuálním přístupem u podnikatelů postižených povodní budou řešit specifické problémy exportérů např. posílení exportních možností, nové podpůrné balíčky pro export či podpora nepřerušeného průběhu exportních obchodních případů.
 
O úlevách s placením daní rozhodlo Ministerstvo financí (podrobnosti na www.financnisprava.cz) a firmy v brožuře naleznou praktické formuláře, jak si podat žádost o posečkání se zaplacením daně za rok 2012 až do 31. října 2013 nebo podat žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmu za rok 2013. 
 
Všechna tato opatření popisuje připravený informační manuál, ve kterém podnikatelé naleznou podmínky podpory, kontaktní údaje a další potřebné informace. Samotná opatření pro podnikatele jsou pak administrativně jednoduchá. „Navíc v agentuře CzechInvest operativně zřídíme od pátku speciální popovodňovou informační linku 800 88 66 66, na niž se mohou podnikatelé obracet s dotazy ohledně všech opatření v rámci Záchranného programu MPO,“ upřesnil Petr Očko, ředitel sekce fondů EU MPO. Zmíněná informační linka bude k dispozici od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.00.
 
Volně ke stažení online je informační manuál již nyní na internetových stránkách MPO, agentury CzechInvest, Hospodářské komory ČR, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Navíc tištěné informační manuály budou od pátku k dispozici na všech regionálních pobočkách CzechInvest, na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a regionálních a krajských pracovištích Hospodářské komory ČR.