7. června 2013

Je nutné začít s rychlou obnovou poničeného území

Přes zvýšené riziko srážek a dalších povodní, je nutné začít s rychlou obnovou poničeného území. Premiér Petr Nečas to dnes řekl na společném zasedání ústředního krizového štábu a povodňové komise.

 
Premiér představil okamžitá opatření, která se týkají zachování stávajícího stupně protipovodňové ochrany. „Krizový štáb přijal opatření, na základě kterého budou Povodím Vltavy vypouštěna vodní díla především vltavské kaskády tak, aby docházelo k poklesu hladin v klíčových bodech na Labi o 3 – 4 centimetry za hodinu, současně aby se zvyšovala retenční, zádržná schopnost této kaskády pro případ srážek, které by mohly nastat mezi 9. – 11. červnem,“ řekl premiér a současně informoval o posílení složek Policie ČR o příslušníky Armády ČR k odstraňování škod. „Vláda v nejbližším možném termínu přijme rozhodnutí o povolání části vojáků pro úkoly Policie ČR.“
 
Finanční pomoc obcím musí být rychlá
 
Předseda vlády také poznamenal, že je nutné zefektivnit systém finanční pomoci pro zasažená území, proto dnes ministerstvo financí zveřejní manuál, který obcím pomůže s čerpáním finanční pomoci pro obnovu území. „Ministerstvo financí dnes pro starosty sedmi set postižených obcí a měst vydá jednoznačný manuál a postup, který umožní velmi rychle dosáhnout na finanční pomoc, vyčleněnou ze státního rozpočtu,“ upozornil premiér Nečas.
 
Složky ředitelství silnic a dálnic pak podle premiéra pomohou obcím s expertním posouzením stavu zasažených komunikací a s vyřízením žádostí o financování jejich oprav. „Starostové budou mít možnost na jednom místě zúřadovat obnovu komunikací na území obcí, ať jsou to státní, krajské nebo místní komunikace. A to z hlediska administrace, finančních toků a expertního posouzení stavu vozovek,“ uvedl předseda vlády.
 
Povodňové nebezpečí trvá
 
Část území postižených letošními povodněmi je stále pod vodou. Vzhledem ke srážkám, které jsou předpovídány na nadcházející víkend, pak riziko povodní stále trvá. „Povodně neskončily, je zde řada obcí a měst ve velmi kritickém stavu. Jsou zatopeny, nebo je ohrožen ochranný, hrázní systém. Povodňové nebezpečí neskončilo. Není v tuto chvíli možné vyčíslit celkové ztráty. Je evidentní, že to budou částky v miliardách,“ upozornil premiér.
RNDr. Petr Nečas

předseda vlády
předseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady