7. června 2013

Programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních 2013

Ministerstvo životního prostředí připravilo program na obnovu krajiny po povodních. Na rekonstrukci hrází, zpevnění břehů či obnovu porostu na březích bude jednorázově vyčleněno 25 milionů korun.

Dalšími podporovanými aktivitami bude vyčištění koryt toků a nádrží, zatravnění půdy a výsadba dřevin nebo budování mezí.

"Maximální dotace na jeden projekt ve vodním ekosystému bude jeden milion korun a pokrýt bude možné až sto procent nákladů," říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa. Žádost bude možné podat Agentuře ochrany přírody a krajiny. 
 
Povodňové kotlíkové dotace
 
V případě, že občanům byl při povodni poničen jejich kotel a vymění si jej za nový ekologický, můžou dostat dotaci až 60 tisíc korun podle typu požadovaného kotle. 
 
"Tento program je placen čistě z národních peněz Ministerstva životního prostředí a je určený na pomoc po povodních," říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.