Tisková zpráva k situaci v dopravním podniku

28. února 2013
Tisková zpráva k situaci v dopravním podniku

Vedení ODS v Ústí nad Labem s velkým znepokojením sleduje aktuální dění v Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. Odstoupení pana Koreně z funkce výkonného ředitele DP spolu s dalším děním v této významné městem vlastněné společnosti vzbuzuje vážné obavy o budoucnost veřejné městské dopravy ve statutárním městě Ústí nad Labem.

„Předseda představenstva nese zodpovědnost za to, v jakém stavu se DP v současné době nachází. Ve firmě panuje strach, zaměstnanci chtěli sepisovat petici. Jednoznačně se ukazuje, že pan Zavoral dopravnímu podniku nerozumí a jeho kroky společnosti škodí. Proto ho vyzýváme, aby post předsedy představenstva opustil," říká předseda OS ODS Radim F. Holeček.

 

Mimo to představenstvo dopravního podniku z neznámých důvodů již téměř rok zdržuje nákup nových trolejbusů, které město nezbytně potřebuje. „Dopravní podnik má již téměř rok otevřený investiční úvěr u banky, určený právě na spolufinancování nákupu nových trolejbusů. Již v roce 2011 byla vypsána a počátkem roku 2012 i vyhodnocena veřejná soutěž na dodavatele nových vozů. Pokud mělo představenstvo k průběhu či výsledku této soutěže relevantní výhrady, mělo ji bez zbytečného odkladu zrušit a neprodleně vypsat soutěž novou. To se ale nestalo. Skutečnost, že se již téměř rok neděje nic, vzbuzuje vážné obavy, že vrcholové vedení DP svou práci nezvládá. Nekonáním ve věci nákupu nových trolejbusů je vážně ohrožena MHD v našem městě.“ říká bývalý ředitel DP Tomáš Kraus. 200 mil. Kč určených na spolufinancování nákupu nových trolejbusů mohl a měl DP již dávno čerpat, a to bez ohledu na to, zda dotaci z ROP Severozápad ve výši 40% uznatelných nákladů nakonec získá. Ve chvíli, kdy nastaly komplikace s proplácením dotací z ROP Severozápad, měl DP zvolit minimalistickou variantu obnovy vozového parku trolejbusů a z uvedeného úvěru nakoupit alespoň 60% (tj. cca 15) nových vozů. Po případném vyřešení problémů s proplácením dotací by pak mohl DP dokoupit i zbylé vozy do celkového původně plánovaného počtu 26.

 

Radim F. Holeček, předseda OS ODS Ústí nad Labem

Tomáš Kraus, bývalý ředitel Dopravního podniku, člen VR

Štítky:
tisková zpráva