Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Lapčík

předseda oblastního sdružení

Jan Hrdý

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Bartošík

člen oblastní rady

Jiří Durďák

člen oblastní rady

Pavlína Jagošová

členka oblastní rady

Marek Kyrsch

člen oblastní rady

Marek Mahdal

člen oblastní rady

Petr Viceník

člen oblastní rady

Jaroslav Zatloukal

člen oblastní rady