Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Ivan Adamec

předseda oblastního sdružení

Libor Kasík

místopředseda oblastního sdružení

Vít Zlámal

místopředseda oblastního sdružení

Jan Bém

člen oblastní rady

Dana Bohutínská

členka oblastní rady

Jaroslav Bureš

člen oblastní rady

Libor Čvančara

člen oblastní rady

Pavel Káňa

člen oblastní rady

Lumír Labík

člen oblastní rady

Klára Sovová

členka oblastní rady

Zuzana Trösterová

členka oblastní rady

Miroslav Vlasák

člen oblastní rady

Libuše Vonková

členka oblastní rady