MgA. Libor Kasík

radní města
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

MgA. Libor Kasík se narodil roku 1970 v Praze. V Kladně vystudoval gymnázium, poté Konzervatoř v Praze a hudební management na Akademii múzických umění. Jako profesionální pěvec, poté provozovatel hudební agentury či dramaturg a produkční hudebních festivalů Pražského hradu, měl možnost procestovat prakticky celý svět, poznat význam kultury v různých typech společností a sílu jejího vlivu na úroveň demokracie. Je rovněž odborníkem v oblasti Public Relations, v této oblasti má za sebou London School of PR a působil například jako tiskový mluvčí a vedoucí komunikace statutárního města Kladna v době, kdy byl primátorem Dan Jiránek.

Od roku 2009 působí jako ředitel jednoho z nejmodernějších divadel v České republice, trutnovského Uffa, kde mimo jiné založil dnes světově respektovaný festival Cirk-UFF. V roce 2020 byl v rámci Strategie kulturních a kreativních průmyslů, řízenou Ministerstvem kultury ČR, zařazen mezi „12 hrdinů kulturních a kreativních průmyslů“.

V roce 2004 vstoupil do ODS a téhož roku byl zvolen zastupitelem v Trutnově, kde je rovněž od té doby členem městské rady. Od roku 2020 je předsedou místního sdružení ODS Trutnov. Je předsedou trutnovské kulturní komise, místopředsedou kulturního výboru Královéhradeckého kraje a členem grantové komise MKČR.

 V posledních letech je pravidelně zván k přednáškám například na Vysoké škole ekonomické, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy či Hedební a Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Hovoří anglicky, italsky, rusky a česky.

 Libor Kasík je členem programového týmu ODS pro kulturu.