Pokusím se získat podporu těch, kdo si přejí zachování co nejvíce svobod pro nás všechny, co tady žijeme
9. června 2020

Hynek Hanza: Pokusím se získat podporu těch, kdo si přejí zachování co nejvíce svobod pro nás všechny, co tady žijeme

(MF DNES ) Primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) je ve vrcholné politice známý od roku 2010, kdy se stal náměstkem dnes již zesnulého stranického kolegy Jaroslava Kubery. O osm let později ho coby jeho žák vystřídal v čele lázeňského města. Do Senátu kandiduje vůbec poprvé, v 1. kole doplňovacích voleb získal 29,73 procenta hlasů, nejvíce ze všech devíti kandidátů.

Co chcete z hlediska kampaně ještě stihnout za tento týden?

Předně moc děkuji všem, kdo mi dali svou důvěru a podpořili mě. Velice si vážím každého člověka, který vážil cestu do volební místnosti a odevzdal mi svůj důležitý hlas. Jsme však v poločase a výsledky se před druhým kolem anulují. Proto je potřeba, aby občané potvrdili svou volbu ještě jednou v pátek a sobotu, kdy se bude definitivně rozhodovat, kdo bude senátorem za Teplicko. Budeme tedy i nadále pokračovat s oslovováním veřejnosti na Teplicku, aby byl výsledek i po 2. kole stejný jako po prvním.

Jak chcete zmobilizovat voliče, kteří v 1. kole k urnám nepřišli?

To už je taková klasika u nás – lidi Senát moc nezajímá. Přitom právě v dnešní době je stále potřebnější, je to pojistka nás všech pro to, abychom zachránili křehkou demokracii a svobodu. Vnímám to i jako docela zásadní osobní úkol – snažit se lidem vysvětlit důležitost Senátu pro úspěšné fungování naší země. Zároveň vliv souběžných voleb (komunálních, krajských apod.), které se vždy konaly společně s prvním kolem senátních, zvyšoval účast voličů. Tento souběh tu tentokrát nebyl. Ve své podstatě většina voličů předala své hlasy menšině, aby za ně rozhodla. Je to jejich svobodné právo, které je hodné jak respektu, tak apelu na větší odpovědnost vůči jejich právu. Jít volit nebolí a zabere v životě lidí jen nepatrný čas. Je to jediný způsob, jak v demokracii můžeme ovlivnit politiku a její směřování.

Čím přesvědčíte voliče, kteří v 1. kole hlasovali pro vaše konkurenty, již nepostoupili, aby tentokrát hlasovali pro vás?

Pro úspěch ve druhém kole budou důležití především voliči, kteří mi již svou důvěru dali v kole prvním. Pokusím se však získat pozornost a podporu těch, kdo si přejí zachování co nejvíce svobod pro nás všechny, co tady žijeme. Rozhodně oslovím ty, kdo se chtějí starat o sebe hlavně sami, nechtějí spoléhat na „moudrý stát“ a chtějí se sami co nejvíce rozhodovat o své rodině, své práci a svém životě vůbec.

Prozradíte, kolik stála vaše předvolební kampaň?

Volební kampaň byla dlouhá a vzhledem ke změně termínu jejich konání proběhla vlastně dvakrát. S tím byly spojeny i vyšší náklady. Přesná čísla ještě nemám k dispozici, ale již je jisté, že celkově jsme přesáhli jeden milion korun ve finančním i nefinančním plnění.

Jaký je váš názor na důležitá témata teplického regionu? Jak se díváte například na plánovanou výstavbu skladovacích hal v blízkosti Modlan a Rtyně nad Bílinou?

Náš region se potýká nejen s následky koronavirové pandemie, ale hlavně s následky historických milníků, které vývoj Teplicka a i celého Ústeckého kraje ovlivnily. Například odliv původních obyvatel (2. světová válka) a s tím spojený málo zakořeněný vztah lidí k místu, kde žijí. Dále pak region negativně ovlivnil způsob těžby nerostného bohatství (hnědého uhlí) a negativní dopad na životní prostředí. Region se stal energetickým zdrojem pro celou zemi a do dnešních dní je tak vnímán – bohužel převážně negativně. Přitom se jedná o krásný kus země s úžasnou krajinou a skvělými lidmi. Tohle se musí změnit a senátor za Teplicko musí být nositelem a propagátorem našich krás. Plánovaná výstavba skladovacích ploch v katastru Modlan a Rtyně nad Bílinou se pro některé kandidáty stala tématem těchto senátních voleb a myslím, že ti samí by nebyli tak aktivní v dané záležitosti, kdyby nekandidovali. Ale to je i pochopitelné. Samotný záměr by neměl nikdy šanci na úspěch, kdyby si obce, které jsou dnes proti, nezanesly a neschválily ve svých územních plánech tuto možnost výstavby. Územní plán je strategický dokument, schvalovaný zastupitelstvy obcí, tedy zástupci občanů daných obcí. Deset let to v těch plánech je bez jediného návrhu na změnu, vyjmutí apod. Zároveň tyto územní plány posvětil krajský úřad, který dohlíží na zákonnost a ochranu přírody a respektuje územní plány v zásadách územního rozvoje. O záměru tedy rozhodují dané obce svými územními plány a stát prostřednictvím krajského úřadu a ministerstva životního prostředí. Z mého osobního pohledu se jedná o velmi dobré místo z hlediska dopravního napojení a velmi špatné místo z důvodu estetického i funkčního narušení krajiny.

Jak se obecně díváte na plánovanou těžbu lithia na Cínovci?

Lithium je dar přírody, který může člověk využít pro lepší život a kvalitnější ochranu přírody. Měli bychom však s těmito zdroji nakládat s největší opatrností a ohledem na přírodu, respektive člověka. Takže těžit ano, ale s použitím moderních technologií, aby vliv na životní prostředí byl co možná nejmenší. A zpracovávat co nejblíže zdroji, aby vliv pro člověka byl co nejpozitivnější z hlediska ekonomického i společenského.

Je podle vás pomoc státu podnikatelům a firmám v době koronaviru dostatečná? Případně co by měl stát v nejbližší době ještě udělat?

Stát se na začátku zachoval velmi dobře, přijal rychlá opatření, která byla namístě. Bohužel pomoc ekonomice, zaměstnancům a živnostníkům byla více proklamována, než fakticky provedena. Hlavní negativní stránkou byly pozdní výplaty různých podpor a složitost v jejich administraci, a to i s několikatýdenní prodlevou. Zároveň uvolňování opatření je dost zmatené a nikdo dnes vlastně pořádně neví, co platí. Já nechci dělat po bitvě generála, protože ta situace byla velmi složitá a ještě bude velmi složitá. Nicméně nyní je čas nalít zpět lidem optimismus do žil, uvolnit zpět běžný život, aby se vše co nejrychleji mělo šanci vrátit do starých kolejí. Nikdo totiž nepočítá s psychickými následky, které zanechala pandemie na lidech, a i kdyby dnes nebylo jediné opatření ze strany vlády, tak ekonomika bude stále přibržděna opatrností spotřebitele i investorů. Začněme tedy co nejdříve žít bez omezení.

(Autor: Pavel Přibyl)

Hynek Hanza

Hynek Hanza

kandidát do Senátu
primátor Teplic

Více o autorovi