5. prosince 2014

Poslanec Vladislav Vilímec prosadil návrh, který sníží administrativu na českých radnicích

Poslanecká sněmovna dnes dopoledne schválila zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Spolu s ním vyslovila souhlas s pozměňovacím návrhem poslance ODS Vladislava Vilímce, který oproti původnímu vládnímu návrhu snižuje nadbytečnou administrativu spojenou s žádostmi o dotace.

 
Poslanec a dlouholetý místostarosta západočeské Kdyně Vladislav Vilímec předložil návrh spolu se sociálnědemokratickým poslancem Jiřím Zemánkem. Již dříve ho podpořil i sněmovní rozpočtový výbor.
 
„Administrativa valená na obce roste, často bez důvodu. Nově bude veřejnoprávní smlouvě podléhat například i tisícikorunový příspěvek místním hasičům nebo lokální neziskové organizaci. Málokdo si přitom uvědomuje reálné dopady rostoucí administrativy zejména na malé obce. Starostové a lidé na radnicích nemají pro neustálé papírování téměř čas na řízení města a práci pro jeho obyvatele. Ve svém návrhu jsem vyšel ze své dvacetileté praxe a vítám podporu, které se mu dnes dostalo. Schválená verze zákona rozumně snížila nadbytečnou administrativu spojenou s udělováním dotací z územních rozpočtů, která obcím hrozila v původním vládním návrhu,“ říká Vladislav Vilímec.
 
Informace o dotačním programu, stejně jako později veřejnoprávní smlouvy, budou například zveřejňovány místo na portálu veřejné správy na úřední desce s dálkovým přístupem poskytovatele dotace.
 
„Většinu příjemců dotací tvoří lokální subjekty a ty jsou zvyklé sledovat právě úřední desky obcí a krajů. Vyvěšování těchto informací na portálu veřejné správy by ho tak maximálně zahltilo, k větší přehlednosti a informovanosti by to ale nevedlo,“ uvedl již dříve Vladislav Vilímec. 
 
Poslanci také schválili zvýšení limitu, nad který budou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace povinně zveřejňovány. Návrh ho stanovuje na 50 tisíc korun, zatímco původní vládní verze počítala s limitem 10 tisíc korun. Podle Vilímce jde o kompromis, který nijak neohrožuje snahu o transparentní prostředí při udělování dotací ze strany obcí, současně ale zohledňuje fakt, že takových dotací je udělováno velké množství. Nejde přitom jen o finanční prostředky na větší investiční akce, ale řadu malých a dílčích položek.
 
Vladislav Vilímec je členem výboru pro sociální politiku, v minulém volebním období působil v rozpočtovém výboru a rozpočtovým otázkám se dlouhodobě věnuje.