29. listopadu 2014

Cameron se nechystá omezit volný pohyb

Za mylné a nepodložené označil první místopředseda ODS Jan Zahradil spekulace, že se vláda Velké Británie chystá omezit volný pohyb v Evropské unii.

 
"Opatření navrhovaná premiérem Davidem Cameronem míří primárně proti zneužívání sociálního systému, rozhodně ne proti principu volného pohybu, který občanům členských států umožňuje pracovat v kterékoli části EU," říká Jan Zahradil.
 
Připomněl v této souvislosti také rozsudek Evropského soudního dvora z listopadu tohoto roku, který umožňuje nevyplácet některé dávky ekonomicky neaktivním přistěhovalcům, pokud tak stanoví předpisy daného státu.
 
"David Cameron neříká v podstatě nic jiného, než je obsaženo i ve směrnici EU o právu občanů EU na volný pohyb, jejíž článek 7 výslovně hovoří o zneužívání systému sociální ochrany hostitelského státu. Jde o problém, kterému čelí řada států EU, a znepokojení britské vlády je tedy potřeba chápat. Jakékoli omezování volného pohybu na pracovním trhu EU by na druhou stranu šlo proti zájmům České republiky a ohradili bychom se proti němu," dodává Jan Zahradil.
 
Přirovnání československých letců RAF k novodobým sociálním turistům na Twitteru státního tajemníka pro EU Tomáše Prouzy je pak podle Jana Zahradila naprosto nevkusné. "Uvítal bych, kdyby se k zahraniční politice vyjadřovali zvolení představitelé České republiky a ne zaměstnanci Úřadu vlády," řekl Jan Zahradil. 
Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda ODS
poslanec EP