Ing.arch. Jan Hubička

člen regionální rozhodčí komise
člen oblastní rady
člen místní rady