Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Pavel Čížek

předseda oblastního sdružení

Ladislav Báča

1. místopředseda oblastního sdružení

Pavel Boštík

člen oblastní rady

Harald Čadílek

člen oblastní rady

Pavel Charvát

člen oblastní rady

Rostislav Koumar

člen oblastní rady

Jaroslav Martinů

člen oblastní rady

Lukáš Novák

člen oblastní rady

Miloslav Parolek

člen oblastní rady

Pavel Wetter

člen oblastní rady