Pavel Čížek

krajský zastupitel
místostarosta města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

T.G. Masaryka 35/27
568 02  Svitavy – předměstí