Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Josef Ťulpík

předseda oblastního sdružení

Pavel Bruštík

místopředseda oblastního sdružení

Roman Macek

místopředseda oblastního sdružení

Petr Fornůsek

člen oblastní rady

Miroslav Hloušek

člen oblastní rady

David Hrubý

člen oblastní rady

Tomáš Jankovský

člen oblastní rady

Michal Slavík

člen oblastní rady

Pavel Ston

člen oblastní rady

Lýdie Špániková

členka oblastní rady

Lubomír Štencl

člen oblastní rady