12. srpna 2016

Rozhodování obcí o večerních akcích musí být flexibilní

Od října vstoupí v platnost novela přestupkového zákona, která zpřísňuje podmínky v obcích a městech pro povolování veřejných akcí po 22. hodině. Zavádí tak de facto povinnost obcí povolovat každou veřejnou akci zvláštní vyhláškou.

 
Opírá se přitom o rozhodnutí Ústavního soudu, které požaduje, aby bylo možné počet omezení doby nočního klidu v průběhu roku předvídat. ODS s tímto návrhem nesouhlasí a bude prosazovat, aby ministerstvo ponechalo obcím maximální volnost v určování pravidel pro pořádání veřejných akcí. 
 
„Zavést povinnost každou veřejnou akci, která má překročit 22. hodinu, povolovat vyhláškou je naprostý nesmysl. Návrh představuje další zbytečný nárůst byrokracie, je proti zdravému rozumu a proti normálnímu životu v obcích a městech. Případné omezení nabídky kulturních a společenských akcí by mělo přímý negativní vliv na kvalitu života v obcích a městech. Jde přece také o důležité příležitosti pro setkávání lidí - to je jedna z podmínek nejen pro zdravý, ale jakýkoli život společnosti. Pokud je vůbec nějaká nová legislativa s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu nutná, má být co nejstřídmější a rozhodně nemá lidem jen zakazovat a přikazovat, jak se to naučila dělat ve všech podobných případech současná koaliční vláda,“ komentuje návrh místopředseda ODS Martin Kupka
Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
uvolněný starosta obce
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení
expert pro veřejnou správu