Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Dvořák

předseda oblastního sdružení

Karel Schäfer

místopředseda oblastního sdružení

Karel Dubský

člen oblastní rady

Roland Hase

člen oblastní rady

Jiří Novotný

člen oblastní rady

Jan Železný

člen oblastní rady