Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Šašek

předseda oblastního sdružení

Miroslav Jaroš

místopředseda oblastního sdružení

Eva Nosková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Stanislav Jetonický

člen oblastní rady

Jiří Kantor

člen oblastní rady

Lubomír Kesner

člen oblastní rady

Eva Kratochvílová

členka oblastní rady

Lenka Likeová

členka oblastní rady

Jaroslav Mráz

člen oblastní rady

Marcela Sobotková

členka oblastní rady