21. listopadu 2019

Jsem na Prostějovany nesmírně hrdá

(Večerník PV.cz)

Jaký jste měla pocit z dnešních oslav 30. výročí sametové revoluce na prostějovském náměstí?
Věřím, že jsme si velmi důstojně připomněli dnešní významné výročí a státní svátek, který já osobně považuji za jeden z nejdůležitějších v našem kalendáři. Třicet let od pádu komunismu a osmdesát let od tragických událostí roku 1939 si zasloužilo patřičné připomenutí.

Splnil vaše očekávání i doprovodný kulturní program?
Lidé se bavili a často se dokonce i přidali a začali s interprety zpívat. Zvolili jsme různé žánry a věřím, že zaplněný prostor před radnicí potvrdil, že si každý našel to své. Jsem velmi ráda, že statutární město Prostějov tímto způsobem přispělo ke slavnostní atmosféře dnešního dne.

Nejen Večerník překvapil velký počet návštěvníků. Co vás?
I já jsem byla příjemně překvapená. Jsem velmi ráda, že si Prostějované v hojném počtu připomněli dnešní významný den a podpořili svobodu a demokracii jako základní hodnoty naší země. Jsem na Prostějovany opravdu nesmírně hrdá!

V programu jste dělali tajnosti s překvapením v čase 17.08 a 17.11 hodin...
Prostějov se připojil k akci sdružení Paměť národa a z městského rozhlasu v tyto časy nejprve zazněla píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu a následně v 17:11 začaly zvonit zvony, a to včetně těch prostějovských. Bylo to podle mého názoru krásné zakončení dnešních oslav.

Milada Sokolová

náměstkyně primátora