Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Igor Kraicz

předseda oblastního sdružení

Jaroslav Hýbner

místopředseda oblastního sdružení

Vasil Mádr

místopředseda oblastního sdružení

Robert Knobloch

člen oblastní rady

Petr Kopřiva

člen oblastní rady

Petr Kouba

člen oblastní rady

Miloslav Oulehla

člen oblastní rady

Michal Zácha

člen oblastní rady

Stanislav Žalud

člen oblastní rady