Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jaroslav Hýbner

místopředseda oblastního sdružení

Vasil Mádr

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Petružela

místopředseda oblastního sdružení

Petr Caletka

člen oblastní rady

Petr Kopřiva

člen oblastní rady

Tomáš Ostrčil

člen oblastní rady

Radek Průcha

člen oblastní rady