Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Michal Zácha

náměstek hejtmana

Jiří Hübner

krajský zastupitel