Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vladimíra Ludková

předsedkyně oblastního sdružení

Ondřej Gros

1. místopředseda oblastního sdružení

Milan Golas

místopředseda oblastního sdružení

Martin Roubíček

místopředseda oblastního sdružení

Petr Belda

člen oblastní rady

Tomáš Bína

člen oblastní rady

Martin Cibulka

člen oblastní rady

Jitka Márová

členka oblastní rady

Tomáš Mikulenka

člen oblastní rady

Tomáš Mrázek

člen oblastní rady

Libor Paulus

člen oblastní rady

Martin Schwarz

člen oblastní rady

Josef Slobodník

člen oblastní rady

Jitka Straková

členka oblastní rady