8. ledna 2013

Přijďte volit!

Volte Přemysla Sobotku, 11. a 12. ledna 2013.