Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Tomáš Kaštovský

předseda oblastního sdružení

Petr Kantor

místopředseda oblastního sdružení

Josef Neuberg

místopředseda oblastního sdružení

Jan Foglar

člen oblastní rady

Marcela Justová

členka oblastní rady

Tomáš Kešner

člen oblastní rady

Vít Konopa

člen oblastní rady

Pavlína Lacková

členka oblastní rady

Josef Machač

člen oblastní rady

Tomáš Vavřinec

člen oblastní rady

Jáchym Vrecion

člen oblastní rady