Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Tomáš Kaštovský

předseda oblastního sdružení

Tomáš Bartovský

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Horažďovský

místopředseda oblastního sdružení

Petr Kantor

místopředseda oblastního sdružení

Josef Neuberg

místopředseda oblastního sdružení

Jan Foglar

člen oblastní rady

Marek Ječmének

člen oblastní rady

Marcela Justová

členka oblastní rady

Tomáš Kešner

člen oblastní rady

Lucie Mamurovová

členka oblastní rady

Jan Mazač

člen oblastní rady

Tomáš Vavřinec

člen oblastní rady