24. ledna 2015

Nechci tu politický islám, ženské obřízky

ODS se napřed vymezila proti trvalému azylu pro patnáct syrských rodin, poté poslankyně z této strany Jana Černochová vystoupila na demonstraci Islám v ČR nechceme. Logem akce byla přeškrtnutá silueta mešity s minaretem.

Kolik je v Česku minaretů?

Žádný.
 

Jeden tu je, historický, v areálu lednického parku, ale nikoli jako součást mešity. A víte, kolik je mešit s kopulí?

Nevím, jak to dopadlo v Brně, jaký design zvolili...
 

No právě, že ani jedna. Máme jasné předpisy, že mešity nesmějí narušovat lokální architektonický charakter místa, takže vypadají jako okolní zástavba. Aminarety nejsou povoleny vůbec. Je to taková metafora – nezdá se vám, že bojujete proti něčemu, co neexistuje?

Neřekla bych. Mně se třeba nepodařilo projít nákupní centrum na pražské Floře, aniž bych nepotkala několik zahalených žen.
 

A to je špatně? Chápal bych, že jdete na demonstraci "Nenávist v Česku nechceme". Nebo "Náboženský fundamentalismus a terorismus tu nechceme". Ale islám? Co máte proti islámu jako víře?

Já už jsem uznala, že název demonstrace nebyl šťastný. Bohužel ten spolek se takhle jmenuje. Jen zopakuji – mně volali v den, kdy celá Francie honila dva vrahy. Na té pozvánce není nic hrozného. Dala jsem si tu práci, že jsem si prošla zprávy o extremismu v Česku, a tam je jen půlvěta, že "řádí v kyberprostoru". Náš stát je striktní – nikomu, kdo otevřeně hlásá nenávist, úřady demonstraci nepovolí.
 

Vy jste nezaregistrovala nenávistné a štvavé výroky či transparenty?

Žádné nácky jsem tam neviděla. Víte, co mě štve? Byl jste někdy na odborářské demonstraci? Kolik tam je nenávisti? Na náměstí stojí spousta politiků, lidé mají transparenty, že nás budou věšet. A nikomu to nevadí.

 

Asi bych si dovolil nesouhlasit s tímto srovnáním. Když se někdo rozhodne být politikem, musí očekávat nějakou míru odporu, asi i tu za hranicí vkusu. Ale srovnávat nenávist ke konkrétnímu politikovi za konkrétní činy s plošným odmítáním celé jedné náboženské skupiny?

To máte pravdu. Ale na druhou stranu vám mohu přečíst desítky veršů, které dělají z žen druhořadé bytosti, když to řeknu jemně.
 

Já zase mohu citovat z "našich knih", z Levitů či Deuteronomia, kde je třeba přikazováno ukamenování za cizoložství.

Ale copak tyto verše někdo uplatňuje v 21. století?
 

No právě. Copak někdo tyto verše v koránu uplatňuje v Česku 21. století? Copak český stát toleruje násilí na ženách? Copak toleruje mrzačení holčiček, copak toleruje mnohoženství?

Já si myslím, že debata je o tom, nevytvořit tady pozitivní diskriminaci něčeho, co si myslím, že sem nepatří.
 

A jsme u jádra sporu. Rozuměl bych vám, kdyby multikulturalistická bojůvka uvnitř ČSSD na vládě prosadila podporu islámského způsobu života, masové přijímání běženců a zřízené rozsáhlé lokality, kde se bude "žít dle koránu". Ale copak se něco takového děje?

Ve zprávě BIS, myslím, že za rok 2013, byly právě náznaky těchto tendencí. Tedy že někteří imámové chtějí aplikovat právo šaría i v našem ústavním pořádku. Pak bych ještě připomněla loňský případ, kdy kvůli knize, která nejspíše hlásá nenávist, v modlitebnách zasahovala policie. Vynechám komentář, zda způsob byl adekvátní, ale ona zmíněná kniha vystihuje radikální politický islamismus. Takže není pravda, že by se nic takového u nás neobjevovalo. A když se ptáte, proč jsem na takovouto demonstraci šla – byla jsem tam právě proto, aby se o těchto věcech veřejně a svobodně diskutovalo. ODS je demokratická strana a já patřím k liberálnímu křídlu, všichni naprosto odmítáme, co říká pan Okamura. Pokud ale o těchto věcech nebudeme diskutovat, objeví se nám tu nacionalismus, jako se objevil v Německu ve dvacátých a třicátých letech minulého století.
 

Diskutovat je něco jiného než promluvit jako řečník. Zeptám se proto jinak: půjdete na příští demonstraci tohoto spolku?

Splnila jsem svoji úlohu: jako politička demokratické strany a myšlením liberálka jsem ukázala, že vnímám problém. A myslím, že ho začala vnímat i majoritní společnost. Když vám řeknu, že podle průzkumů má 60 procent veřejnosti po událostech ve Francii obavy, tak mi to číslo omlátíte o hlavu. Nelze ale popřít, že tyto obavy ve veřejnosti jsou. Pokud to nebudou politici demokratických stran, kteří se postaví na náměstí a řeknou "my jsme připraveni to řešit", tak to budou politici, jimž jsou demokracie a svoboda úplně ukradené.
 

Neměl by politik obavy spíše tlumit než je rozdmýchávat?

Myslím, že musíme pojmenovat problémy, které tady už jsou. Omlouvám se, že odbočím, ale já jsem se s hrůzou dozvěděla, že na půdě českého zákonodárného sboru přichází přímo z protokolu informace, že mnohé delegace si odmítnou podat ruku s první místopředsedkyní sněmovny. Šla jsem za paní Jermanovou a ona mi potvrdila, že se jí to několikrát stalo. Ptala jsem se i Mirky Němcové, také to zažila. Proto jsem z principu odmítala tyto delegace přijímat. Jak to, že se předseda sněmovny své místopředsedkyně nezastane? Jak to, že je místopředsedkyně českého zákonodárného sboru člověkem druhé kategorie, který stojí v koutě, a my to tolerujeme a respektujeme? Střih: když jsem byla v roce 2010 v Afghánistánu, tak jsem si samozřejmě vzala na hlavu šátek a počítala s tím, že mi ministr ruku třeba nepodá. Protože jsme na půdě jeho země, kde tedy platí jejich pravidla. Nijak by mne to nepobuřovalo. Ale proč je máme akceptovat i v našem parlamentu? Tohle je, nejen z ženského pohledu, zcela za hranou.
 

Zkusím to jinak: bytostný konzervativec a válečník George Walker Bush si šestý den po 11. září zul boty a navštívil mešitu, aby ukázal, že nepřítelem není islám, ale terorismus. Nebojíte se, že akce typu "Islám nechceme" dosáhne pravého opaku – zvedne nenávist vůči muslimům? A mezi muslimy strach a pocit ohrožení – tedy přesně to, co chtějí verbíři džihádu?

Ta akce by se konala s Černochovou i bez ní. Já jsem chtěla dát najevo, že my v politice víme, že tyto věci lidi trápí, a že použijeme všechny právní prostředky, aby se neopakovalo to, co se stalo jinde v Evropě. A myslím si, že ani není třeba nijak zásadně měnit legislativu. Nevadí mi islám, tedy řekněme původní súry z Mekky. Ale pozdější súry, z Medíny, ty už jsou plné politických a právních příkazů. Když to hodně zjednoduším, tak z nich se odvíjí šaría i džihád. Všichni, kteří vám chtějí ukázat, jak je islám dobrý, citují ty starší verše. Kdežto "korán z Medíny" je politický islám, který je neslučitelný s naším státním zřízením. Ať muslimové v Česku řeknou, že nechtějí nijak aplikovat šaríu. Ale to bohužel od některých z nich nezaznívá. A já bych chtěla mít jistotu, že něco takového je nepřijatelné, že nepřijde chvíle, kdy naši lékaři budou provádět ženské obřízky. A proč Hadísy tolik řeší křesťany? Copak pět knih Mojžíšových řeší jiná náboženství, tedy muslimy?
 

Hadísy – tradovaný soubor příběhů o Mohamedově životě a jeho skutcích – "řeší" židy i křesťany, protože s nimi rodící se islám vycházel, soupeřila místy i bojoval. Stejně jako bible "řeší" Filištínce nebo Egypťany, stejně jako velmi výrazně řeší tehdejší konkurenční kulty. Dokonce lze říct, že koncept jediného boha je podstatou Tóry a konfliktu s okolními kulty. Ale muslimy řešit nemůže, Tóra je totiž o pár tisíc let starší než korán. I kanonické knihy křesťanství jsou o pět či šest století starší než korán. Tato "naše" náboženství se vůči islámu nemohla v textech vymezovat, protože žádný islám neexistoval. Ale já vás nechci zkoušet z dějin, to není vaše profese. Jste politička – podle reportérů iDNES jste pronesla, že tam žádné xenofoby nevidíte. Myslíte, že nápisy "nedáme jim nažrat" či výrok "naším dlouhodobým cílem je postavení islámu na úroveň nacismu – zákaz jeho šíření, propagace a veřejného vyznávání", který zazněl přímo z pódia, nevyvolávají nenávist?

Opravdu jsem žádné transparenty "nedáme jim nažrat" neviděla. Lidí tam bylo hodně a některé výkřiky byly opravdu na hraně, to uznávám. Znovu říkám: já jsem se opakovaně ptala organizátorů, zda tam nebude pan Okamura, protože s jeho názory a štvavými výroky se zásadně neztotožňuji. Nikdo přece nevyhlašuje válku prodejcům kebabu, to je stupidní nesmysl. Dlouho jsem pracovala v bance, jedním z mých kolegů byl muslim a nikdy jsme v ničem neměli problém. On respektoval a ctil naše zákony a já respektovala a ctila jeho víru.
 

Opravdu se nebojíte, že vzbudíte dojem, že bojujete proti islámu – přičemž čeští muslimové jsou v podstatě plně integrovaní a šaríu zavádět nechtějí?

Já se nechci opakovaně zaříkávat Muhamedem Abbasem (šéf Muslimské unie – pozn. LN) – a on má tady největší prostor. Je přece na muslimech, aby řekli: "Dost, tento muž nás nereprezentuje, říká nesmysly." Tohle si čeští muslimové dělají trochu sami, že za sebe nechají mluvit člověka, který říká, že právo šaría je moudré, že ten a ten nemá u soudu rovná práva a tak dále.
 

Ale to bych s prominutím přišil editorům médií, pokud pořád zvou do vysílání člověka, který reprezentuje jen 15 muslimů z deseti tisíc. Rozuměl bych vašim obavám, kdybychom byli v Londýně, Paříži nebo Hamburku. Ale vy zde bojujete proti tygrovi, který u nás neexistuje a vzhledem k naší imigrační politice posledních 25 let – a dnes obzvlášť – ani existovat nebude.

Já bych si moc přála, abyste měl pravdu. Abychom i za dvacet let řešili jenom šátky ve zdravotnické škole. Ale situace a zejména vývoj v Evropě a ve světě jsou bohužel úplně jiné. A na nás politicích je, abychom i hypotetickému problému zabránili. Aby nám lidé za dvacet let neříkali: "Proč jste tehdy nic nedělali?"
 

Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS
starostka