24. dubna 2013

Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.

Bohumil KLEPETKO, moderátor:


Dobrý večer. Rozmíšky a ostré výměny slov v koalici mezi lídry ODS a TOP 09. A to jak ve vládě, jak například ve sporu o velvyslance, tak nově například na pražském magistrátu. K tomu dnes vláda posvětila návrh zákona o Národním parku Šumava. Ekologům, některým právníkům, organizacím i třeba ministru zahraničí navzdory. Opravdu se teď na Šumavě začne kácet ve velkém? Ke škodě přírody a ve prospěch developerů a podnikatelských aktivit? Hostem dnešního Interview je ministr životního prostředí, místopředseda ODS Tomáš Chalupa. Ministr životního prostředí, místopředseda ODS Tomáš Chalupa, dobrý večer. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Dobrý večer. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Než se dostaneme k vašemu vládnímu resortu a zásadnímu materiálu, který tedy dnes vláda projednala a posvětila, musíme probrat některá aktuální politická témata s vámi coby místopředsedou ODS. Jak ten vlekoucí se spor o velvyslance mezi prezidentem a ministrem zahraničí vládu zatěžuje a obtěžuje? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já myslím, že hlavně spor tohoto typu bude vždycky, ale nemá být prostřednictvím sdělovacích prostředků hrán jako v přímém přenosu pro veřejnost. Poškozuje to všechny. Víte... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale to je chyba politiků, ne médií. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ano, máte pravdu, já jsem neřekl vůči médiím v tomto případě ani slovo. Nemyslím, že je to zkrátka moudrý postup. Nemyslím to, že se to hraje takto v přímém přenosu, je správné. Myslím si, že vždycky bude platit v České republice a mělo by do budoucna to, že nominuje ministerstvo zahraničních věcí, projednává s premiérem, potvrzuje, či definitivně rozhoduje prezident republiky. Tak to je, je to zaběhnutý model, naopak je to model, který v sobě dává jakýsi model jistot a protiváh, umožňuje více pohledů z více stran. Já myslím, že je to dobře. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Včera prezident jakoby do toho sporu chtěl vnést nový moment nebo novou strategii. Poslechněme si, co ve Vídni řekl. Miloš ZEMAN, prezident ČR (záznam): 


Věřím, že tyto spory budou brzy ukončeny, protože ústava České republiky naprosto jasně v článku 63 říká, že velvyslance jmenuje prezident s kontrasignací premiéra. Takže jsou zde dvě varianty. Buď se dohodnu s panem ministrem zahraničí, anebo se dohodnu s panem premiérem. 
Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Tak na to tedy reagoval ministr zahraničí slovy, že pokud by ho ministerský předseda s prezidentem takto obešli, bylo by to to poslední, co by Petr Nečas ve funkci premiéra udělal, protože strana TOP 09 by z vlády odešla. Reakce Petra Nečase následovala, je to dětinské, hloupé a trvá na konsensu mezi ministrem zahraničí, předsedou vlády a prezidentem. Nicméně jak se tato přestřelka, ta výměna slov a evidentní nedůvěra mezi ministrem zahraničí a předsedou vlády, jak se projevila třeba na dnešní schůzi kabinetu? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já nevím, proč myslíte, že to je evidentní nedůvěra mezi ministrem zahraničí a předsedou vlády? Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Jestliže se ministr zahraničí takto vyjadřuje, že pokud ho předseda vlády obejde, bude to to poslední, co udělá, nesvědčí o jeho důvěře v předsedu vlády. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To nevím. To si myslím, že je extenzivní výklad té věty. Myslím si, že reakce pana premiéra byla jasná v té věci a osobně, a opakuju to, co jsem řekl předtím, žádné z těch silných vět ani jednoho z účastníků nepřispívá té situaci. A je vidět evidentní snaha, znám pana premiéra, tu situaci zklidnit a uvést do normálních kolejí. Víte, je standardní, že se vede debata o tom, kdo má být velvyslancem, zejména v zemích, kde je to pozice více než úřednická. V tomto ohledu podívejte se na to z druhé strany, podívejte se ze zahraničí. Podívejte se, jak dlouho se vedla debata nad tím, kdo bude velvyslanec Spojených států v České republice. Podívejte se na to, kdo byl velvyslancem Rakouska v České republice, manželka bývalého prezidenta. Zkrátka v tomto ohledu všude na světě je vždycky model jak těch profesionálních, kariérních diplomatů, tak těch politiků, kteří přichází s nějakou politickou zkušeností, zejména do těch politicky excitovaných míst. Ale v tomto ohledu v každém případě platí, má se toto dohodnout na těch třech místech a přijít s návrhem. A to není kvůli nějakému tajení před veřejností nebo před novináři, ale to je také proto, že nejdřív musí být informována ta přijímací strana, která musí souhlasit a je vůči ní nekorektní, aby se informace tohoto typu včetně nominací dozvídala ze sdělovacích prostředků. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale tady je míč na straně nebo výtka směřuje k prezidentu republiky, protože on to byl, kdo telefonátem na poslední chvíli zablokoval už schváleného velvyslance pana Plíška, velvyslance, kterého vaše vláda schválila a vlastně souhlas s ním vyslovil i Zemanův předchůdce, prezident Václav Klaus. Je možné, aby takto prezident republiky postupoval? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:
 

Já si opravdu myslím, že v tuhle chvíli to, co není správné, je tuhle debatu dále extendovat na to, kdo měl co činit jakým způsobem. Prosím, udělejme všichni pro to, aby se tady došlo co nejrychleji jednoty a shody v tom a obsadily se posty, které potřeba je obsadit. Musím říct z mého pohledu je například obsazení postu rakouského velvyslance, respektive České republice v Rakousku jako záležitost velmi vhodná a velmi nutná.Bohumil KLEPETKO, moderátor:

On ten spor se vleče velmi dlouho, bez jakéhokoliv náznaku řešení. A neměl by tedy předseda vlády naopak do toho aktivně vstoupit jako prostředník mezi ministrem zahraničí a prezidentem? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já myslím, že pan premiér naznačil, že v okamžiku, kdy by došlo k situaci, která by byla nadále neúnosná, že mu nic jiného nezbyde. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

No, on to řekl, ale byla to taková pohrůžka zase směrem k ministru zahraničí. Řekl, že: "Ke změně mého postoje, ke změně toho, že je nutný konsensus mezi ministrem, prezidentem a předsedou vlády, že ke změně mého postoje může přimět ho jen pokračování podobných hloupých a neprozřetelných výroků ze strany ministra Schwarzenberga," řekl předseda vlády. Čili... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Myslím, že to je jasné. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

No, to je jasné, že by pak se opravdu domluvit s prezidentem bez ministra zahraničí. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To zase na druhou stranu, myslím, že vytrháváte jednu větu od té druhé. Zkrátka všichni tři a pan premiér má eminentní zájem na tom, aby došlo k rychlé shodě, která povede k tomu, že budou obsazeny posty našich velvyslanců v zahraničí. Což je pro českou zahraniční politiku a český byznys v zahraničí velmi důležité. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ono vy jste v tomto konkrétním sporu v takovém, řeknu, delikátnějším postavení než třeba někteří jiní členové vlády. Vaše politická kariéra začínala po boku Václava Klause, býval jste mluvčím jeho vlády, takže předpokládám, že Livii Klausovou jako velvyslankyni na Slovensku považujete za dobrý a žádoucí typ. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:
 

Prosím pěkně, ač Livii Klausovou znám opravdu velmi dlouho a velmi si ji vážím, já opravdu nebudu vstupovat do debaty, kdo je, či není vhodným kandidátem na velvyslance tam či onde. To neznamená, že bych na to neměl názor. To neznamená, že bych nejezdil po světě a účastnil se jednání a říkal, tento velvyslanec nevím, jestli je zrovna ta ideální volba, kterou jsme v minulosti provedli a naopak tam máme velvyslance, pod kterými všichni smekají a mají obrovský respekt uprostřed diplomatického sboru, viz moje poslední cesta do Polska například. Ale zkrátka opravdu nechtějte po mně, abych tady vstupoval do této záležitosti. Myslím si, že by to bylo jenom přilévání vody do ohně a to nikdo z nás nechce. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale já vás z toho ještě tak snadno nepustím. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To je mi jasné. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Zajímá mě ještě jedna věc, a to je osoba Vladimíra Remka, československého kosmonauta, hrdiny Sovětského svazu, evropského poslance za KSČM, kterého prezident Miloš Zeman prosazuje coby velvyslance do Moskvy. A teď se objevila zpráva, že představitelům Evropské unie a NATO vadí, že by členskou zemi v takto významné zemi, jako je Rusko, měl zastupovat člověk s vazbami na politiky ještě z dob Sovětského svazu, politik, který nemluví žádnou z jednacích řečí Evropské unie a že snad by v takovém případě Vladimíra Remka diplomaté Evropské unie a NATO v Moskvě vynechali ze své důvěrné komunikace. A to je věc, která by asi vládu měla zajímat nebo ne? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Za prvé já tuhle informaci neznám, to je moje neznalost té věci. Po pravdě řečeno, vždy jsem se domníval, že to je velvyslanec České republiky a že si o tom bude rozhodovat Česká republika. A navíc platí, pokud se bavíme o nějakých důvěrných komunikacích, že každý velvyslanec jakýkoli v jakékoli zemi musí projít rozsáhlou bezpečnostní prověrkou, buď na stupeň tajné nebo dokonce přísně tajné u těch exponovaných zemí, což nepochybně asi bude i Ruská federace. Takže v tomto ohledu já se domnívám, že bychom měli k věci přistupovat tak, že to je domácí pohled na věc, domácí rozhodnutí, domácí autorita. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy jste nejenom místopředsedou ODS, jste také pražským představitelem své strany, býval jste starostou Prahy 6. Jste nervózní z rozpadu koalice ODS a TOP 09 na pražském magistrátu, kterým TOP 09 od včerejška hrozí? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já jsem dnes dopoledne mluvil s panem primátorem, požádal jsem ho o to, aby mně sdělil, co se stalo, co byl ten spor na radě včera, o jakou situaci šlo. Přiznám se, že na mě to působí spíš jako, řekněme, nervy a nervozita než věcná podstata. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čí nervy, čí nervozita? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Na mě to působí tak, že v tuhle chvíli někteří radní stop. Ale konkrétní... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Kvůli čemu? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Nevím, pochopil jsem, že tam byl nějaký návrh, který se týkal reorganizace magistrátu, ve kterém byly výhrady a na to byla reakce, ta se u návrhu paní radní Udženija, přiznám se, že vám konkrétní podstatu neznám. Pevně doufám, že to jsou návrhy, že se tím nevytvoří situace, kdy by mohla vzniknout nějaká škoda, například pokud by se zablokovala, a teď uvedu příklad, zkrátka všichni známe situaci, kdy město je společníkem, spolupodílníkem nějakého majetkového poměru, má předkupní právo, běží lhůta, během které se musí vyjádřit. A pokud jak jsem byl informován, například hrozí, že díky této zablokování uplyne marně ta lhůta, aniž by se to město vyjádřilo pozitivně nebo negativně. To já teď nesoudím, tak tím zkrátka městu může vzniknout škoda a to není dobře. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale proč je situace zrovna na pražském magistrátu pořád tak výbušná? Jednou je to Opencard, podruhé roztržka vážná kvůli reorganizaci magistrátu. Proč zrovna na pražském magistrátu to tak je? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Přiznám se vám, že i já nad tím přemýšlím. Já jsem byl velmi zklamán tím rozhodnutím o parkovacím systému v zónách placeného stání. Já se snažím pod pražské politiky komunální záměrně nevstupovat, protože si myslím, že jako bývalému starostovi mně nepřísluší, abych teď chodil a říkal těm svým nástupcům, jak to dělají dobře nebo špatně. Ani já jsem to nechtěl po svých předchůdcích. Na druhou stranu musím říct, že to rozhodnutí, které bylo způsobeno TOP 09 ve věci systému parkování na městských částech, já považuju za nekorektní vůči těm městským částem a jeho obyvatelům. A trochu se obávám, že vyplývá z neznalosti. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Proč? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Proč, protože například na Praze 6 se o této věci hovoří 5 let. Bylo vydáno několik milionů korun na studie, byla veřejná setkání, hovořilo se v každé ulici, které se to týká, jestli nemá být smíšená nebo rezidenční nebo návštěvnická. Vytvářel se model anket, aby se k tomu lidi vyjadřovali. Město několikrát ten model vrátilo a řeklo: ještě to upravte takhle, ještě to upravte takhle. Ta šestka to udělala, stejně jako Praha 8, stejně jako Praha 5, stejně jako ostatní. A následně aby páni radní řekli: no, my se chceme zamyslet, jaká je celková koncepce při vší úctě, to se dá říkat měsíc po volbách, ale ne 2,5 roku po volbách. Už to nejsou takoví nováčci v komunální politice, jako byli na začátku. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A teď k vašemu resortu. Vláda dnes schválila váš návrh zákona o Národním parku Šumava, který mění zóny parku, umožňuje zásah proti kůrovci i v těch... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ne zcela. 


Bohumil KLEPETKO, moderátor:

O tom se budeme bavit. I tedy v těch přísně střežených nebo nejpřísněji chráněných částech a ze všech možných stran zaznívá, jak je zákon kontroverzní. Proti jsou ekologové, právníky, Světový svaz ochrany přírody se ozval. Proč jste zrovna tento zákon v této podobě předložil, co vás k tomu vedlo, proč ho považujete za potřebný? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Teď jste uvedl asi 10 věcí, na které je potřeba reagovat. Proč, Šumava žádný zákon nemá, ostatní parky ano, nemá jasná pravidla. Půjdete-li po těch obcích, půjdete-li po starostech, půjdete-li po místní radě, po místní rozvojové agentuře, po místních podnikatelích a půjdete-li i po těch vědcích a i těch ekoaktivistech, tak vám každý řekne: největší problém je, že nejsou jasná pravidla. Mění se ministři, mění se ředitelé parku, každý z nich uplatňuje svoji vůli někomu libější, někomu nelibější, ale zkrátka svoji vůli. Moje ambice je předložit zákon, který bude rigidní. Víte, já nejsem obecně příznivcem příliš rigidních zákonů. Zákon má stavit obecná pravidla a umožnit těm institucím, vládě, ministerstvu, aby prováděli, v tomhle případě to není možné. Zkrátka tady musí být jasná rigidní pravidla, tak jako jsou v Bavorsku. Vy jste uvedl, že umožní zásah v nejpřísnějších zónách. Já bych tady, jestli dovolíte, reagoval na věc, která se šíří veřejným prostorem, já vím, že ne vinou novinářů, ale není jasně vysvětlena. Pokud dovolíte, já vám ukážu tři tabulky. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Sem s nimi. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

První ukazuje reálný podíl, kolik vlastně těch prvních zón na Šumavě dnes máme, protože na Šumavě platí pouze jedna jediná zonace z roku 95, od té doby žádná nikým změněna nebyla. A ta má v první zóně 8800 hektarů, což je 13 procent rozlohy parku. Můj návrh uvádí... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili aby bylo všem jasno, první zóna to je ta nejpřísněji chráněná. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To je ta zóna, ve které se často říká, že to je kvůli zásahu, ale první zóna například znamená, že smíte chodit pouze po vyznačených cestách. To je to, co nejčastěji návštěvník se setkává, že má zákaz vstupu se jít z cesty, protože to je ta první zóna. To je, ať už to je to návrší kolem pramenů Labe v Krkonoších nebo to samé kolem Vltavy na Šumavě. Tady vidíte 13 a 26. Žádný jiný návrh není. Pokud někdo říká, že se zmenšuje rozsah první zóny, tak já nevím, kde? Když se podíváte na druhé srovnání, tak je to to, co se na Šumavě stalo v průběhu ministrování pana Bursíka. Protože pan Bursík se pokusil dosáhnout větší první zóny. A protože musí toto vyjednat se starosty, to je jeho povinnost, tak ti starostové to odmítli. A protože se mu nepodařila prosadit změna zonace, tak udělal rozhodnutí, řekněme, takové šalamounské. On nezměnil zonaci, ale řekl řediteli, že je může v některých částech druhé zóny se chovat tak, jako kdyby to byla zóna první. A celkově takto vymezil 16 tisíc hektarů. I kdybych přijal, že toto je jakási pokročilá verze zonace, byť není, tak je to stále méně, než kolik navrhuje můj návrh zákona. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Čili to je rozsah té zóny. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

A třetí srovnání je... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Teď jde o to chování v té zóně. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Hned k tomu řeknu. A třetí srovnání je pro vaši představu srovnání s Krkonošským národním park. Krkonošský národní park má 36 tisíc hektarů rozlohu, Šumava 68. Dnes v Krkonoších máme 4 tisíce, 11 procent v první zóně, všichni vědci se radují, že to tak je, všichni ve shodě říkají: to je bezvadné, pokusíme se to zvednout na nějaké maximum možného, to je 7800 hektarů, to teď projednáváme, to je 22 procent a na Šumavě budeme mít 26. To chování... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy říkáte všichni vědci, ale například stínová vědecká rada Národního parku Šumava... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

V Krkonoších... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

V Krkonoších, ale bavme se o Šumavě. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... jsou všichni nadšeni z toho, že dosáhneme takřka dvojnásobného podílu a přitom to bude procentuálně i velikost stále méně než na té Šumavě. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale řekněte... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Říkáte, co je ten režim, děkuji pěkně. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ano, jestli tento zákon bude znamenat kácení i v místech považovaných za ony nejcennější lokality? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ve smyslu stávajících 13 procent, tedy té první zóny v žádném případě. Ve smyslu toho návrhu na těch 26 je tam 4 procent z těch 26, což jsou okrajové zóny parku, u kterých je možné učinit zásah proti škůdcům. Víte, tady se často hovoří o tom, že tady je princip bezzásahovosti. Ale bezzásahovost neznamená jenom zásah proti škůdcům. To je jedna z tisíce věcí, které v tom parku děláte, nebo neděláte. Bezzásahovost nebo zásahovost taky znamená, že když vám spadne strom před cestu, jestli ho odstraníte, nebo ne. To znamená, jestli budete hasit požár, když vypukne. To znamená, jestli například zasahujete proti bezlesí. My musíme na Šumavě zasahovat proti rozrůstajícímu lesu, abychom uchránili šumavské bezlesí a na tom se vám shodnou jak ekologičtí aktivisté, tak vědci, tak všichni dohromady. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ale když je to tak idylické, jak popisujete... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Není to idylické, jenom se říká pravda. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Řekněte mi, proč ten zákon tak vadí tolika, tolika stranám. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To je jednoduché. Nevím, kolika stranám. Co se týká ekologických aktivistů a vědců, kterých mnohých si velmi vážím a strávil jsem s nimi mnoho desítek hodin debat, tak je o tom... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

To oni uznávají, že vám, že vás přerušuji, ale oni uznávají: ano, ministr s námi mluvil, ale nic z našich připomínek se v návrhu zákona neobjevuje.Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To není pravda. Kdyby to bylo tak, jak říkají, tak nebudeme mít 26 procent, protože představa obcí nebyla 26 procent, ale 15,9. Byl to soustředěný tlak a snaha vyjednat s těmi obcemi právě těch 26 a dnes je to tak, že všechny obce toto schválily, projednaly v zastupitelstvech, máme protokoly. To se nikdy nikomu v minulosti nepodařilo. To, že každý měl jinou ambici, že tu jsou vědci, kteří říkali: my bychom radši, kdyby to bylo 30, a že tu jsou na druhou stranu obce, které říkají: my bychom radši, kdyby to bylo 15, no, to je pravda. Ale my se snažíme najít maximální možný kompromis, to je moje práce. Víte, ten problém na Šumavě je v tom, že ministři životního prostředí mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich se v minulosti na Šumavě chovali jako nikoli lidé, kteří to mají spravovat, ale kteří to získali pro to, aby tam rozhodovali a vládli. To není území, kde nebydlí lidi, je tam 22 obcí. Ti lidi tam bydlí, na rozdíl od ostatních parků, ty obce jsou navíc v parku, což třeba v Krkonoších není. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

No, ale dobře, dává tento návrh zelenou projektům rekreačních středisek, sjezdovek? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ne. Návrh naopak zpřísňuje... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Proč ne? Nebo jak to doložíte, že ne? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Návrh naopak zpřísňuje, stačí si přečíst zákon, návrh naopak zpřísňuje podmínky... Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Diváci si ho nebudou číst, diváci chtějí slyšet vaše vysvětlení. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Například v zákoně je úplně natvrdo napsáno, že v první a v druhé zóně A, to je ta zóna, která se připravuje na první, to je dalších 8,5 procent, není možné stavět, je tam přesně vyjmenované, které typy zařízení je možné stavět, a to pouze a jedině rekreační zařízení, ale ne hotely, ale pouze chodníky, pouze informační systém, pouze přístřešky pro případ deště. To jsou přístřešky, které nemají ani stěny, které nemají ani základy, zkrátka ta nejzákladnější turistická infrastruktura, kterou máte kdekoliv v první zóně v jakémkoli parku na zeměkouli. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Proč tedy ten váš návrh vadí i ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi? Říká: "Jestliže park, pak tam musíme dodržovat pravidla a to je bezzásahovost." Myslíte, že Karel Schwarzenberg tomu nerozumí? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Víte, ne, vůbec ne, Karel Schwarzenberg té věci velmi dobře rozumí. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Studoval přece lesnictví. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Karel Schwarzenberg té věci velmi dobře rozumí. Trošku problém je v tom, že o tu zákonu se hovoří 2 roky a ty věty, které vytrhujete, jsou z připomínkového řízení, které proběhlo před rokem. Do té doby se oddiskutovalo, odargumentovalo a také upravil ten zákon dál. Pan ministr Schwarzenberg dnes na vládě hlasoval pro ten návrh. Dokonce byl jedním z těch, kteří se přimlouval, aby také hlasovali dva zástupci strany LIDEM, protože on sám říká to, co říkám já, ano, z mého pohledu by tam mohlo být ještě něco navíc, ale je to to maximum možného, co jsme schopni dosáhnout a nikdy v minulosti nebylo dosaženo toho. Já nejsem zrovna zelený politik, ani si na něj hrát nebudu. Ale na druhou stranu musím říct, že věta jednoho mých kolegů, který říkal, je to ten nejzelenější zákon, který je možné v tuto chvíli prosadit, hodně sedí. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vy jste zmiňoval připomínkové řízení, ale ty výhrady se netýkají jenom vlastní ochrany přírody i samotné zákonnosti toho, co předkládáte. Stanovisko podepsané proděkanem a vedoucím katedry práva životního prostředí na Právnické fakultě Karlovy univerzity uvádí, cituji: "Zákon je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Je zaměřený na podporu podnikatelských aktivit, četné paragrafy jsou v rozporu s českým právem, právem unijním a dostávají se i do konfliktu s ústavou." Ani to vás neznejisťuje? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já jsem na základě toho dopisu požádal pana děkana, mé alma mater, aby rozvinul ty případy, aby řekl, v kterém konkrétním paragrafu toto je na mysli. Tu korespondenci jsme vedli velmi činnou i s panem proděkanem a vytvořili jsme si srovnávací analýzu a v řadě případů ten zákon byl zlepšen a upraven. Jednou z věcí, která je změnou například proti tomu, co bylo ještě z kulatých stolů dohodnuto, tak je to, že nebude vznikat takzvaný společný výbor. Já za sebe musím říct, že to byla představa, na které jsme se všichni shodli, ale postupem času jsme poznali, že by to byla instituce nadbytečná a v rozporu s obecnými principy, proto v tom zákonu není a vláda to schválila bez tohoto znění. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A argumenty, že jste obešel standardní legislativní proces Legislativní rady vlády, že jste se jen dohodl s ministrem Petrem Mlsnou? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ani to není pravda. Naopak tvrdím, že když se podíváte na rozsah připomínkových míst a debat nad tím zákonem délky a rozsahu, tak budete těžko hledat zákon, který měl tolik účastníků diskuse jako tento. Také proto, že hledáme ten zákon 20 let. To neříkám jako nějakou zásluhu, to je přirozený stav, těžko by to šlo udělat jinak. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ve sněmovně je i paralelní zákon, který vypracoval Plzeňský kraj. Myslíte, že to, co nakonec vyjde ze sněmovny, bude přece jen kompromis mezi vaším návrhem a tím plzeňským? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já nevím, jestli kompromis. Moje práce je pokusit se prosadit vládní návrh. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vadilo by vám, kdyby výsledkem byl kompromis? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já jsem seděl mnohokrát se zástupci Plzeňského kraje i s příslušnými poslanci a budu s nimi sedět i nadále a debatovat o té věci. Jsou tam i formulační věci, u kterých říkáme: možná že je to k zamyšlení. Jsou věci, se kterými já nikdy souhlasit nebudu. Například ten plzeňský návrh počítá s tím, že první zóna by měla 16,9 procenta a to já myslím, že není správné. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

A v jakém směru jste tedy ochotný ke kompromisům? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Prosím nepředbíhejme té situaci. Já udělám všechno pro to, aby ten zákon byl schválen v takové podobě, jaké ho dnes schválila vláda. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Ještě jedna věc, vy jste tady ten zákon podepřel celou řadou argumentů, ale i váš náměstek Tomáš Tesař řekl: "I já sám otevřeně říkám, že jsou v zákoně věci, že kdyby záležely jen na mně, tak by tam nebyly." A to zrovna tedy nevypovídá o tom, že pravda je na vaší straně, když i váš člověk takto mluví. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Pozor, my jsme o tom s panem náměstkem hovořili, on u těch kulatých seděl taky, koneckonců je to jeho gesce, jeho sekce, která ten zákon připravovala. A pan náměstek říká to samé, co říkám já. Zkrátka jedna věc je představa, kterou si někdo na ministerstvu napíše a řekne, jak by viděl zákon. Tak se to dělalo v minulosti. Pan Bursík řekl, že takhle si připravuje zákon, neprojednal s obcemi, nešel do parlamentu, nepředložil vládní návrh, zkrátka udělal jedno rozhodnutí, obešel fikaně stálé ustanovení a na základě toho se realizovalo. Já touto cestou nepůjdu. Já zkrátka říkám, jestli to je moje schopnost či neschopnost, nevím, že jsem společně i s panem náměstkem Tesařem i se svými ostatními kolegy vyjednal nejvyšší podíl zonace první v historii parku, žádný jiný návrh ji takto vysoko vyjednanou neměl. Ani návrh pana Bursíka. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Pane ministře, já vám děkuji za rozhovor, za návštěvu. Hezký večer. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Děkuji pěkně. Bohumil KLEPETKO, moderátor:

Vážení diváci, děkuji i vám. Hostem dnešního Interview byl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Dobrý večer.