12. dubna 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.

 


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ministerstvo životního prostředí se chystá rozšířit program pro zlepšení kvality ovzduší, který se zatím uplatnil v regionu, kde jsou na tom dlouhodobě nejhůř - na severní Moravě a ve Slezsku. Tam už běží třetí etapa takzvaných kotlíkových dotací. Do programu na nákup ekologicky šetrných kotlů se chtějí zapojit i další kraje - Ústecko, jižní Morava a střední Čechy. Ministr Tomáš Chalupa taky sdělil, že v další fázi by se mohla výše dotací lišit podle toho, jaký nový typ vytápění přispěje k ochraně ovzduší. A jak nám ministr řekl po dnešní pracovní schůzce v Ostravě, současný příděl dotací, který skončí v červnu, je z velké části vyčerpaný. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

V tuto chvíli máme vyčerpáno podle přihlášených něco přes 80 procent, takže zatím vše běží podle plánu. Spíš bych řekl, že počet zájemců je o něco vyšší, než jsme plánovali. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Dalo by se to vyčíslit třeba počtem žádostí nebo penězi, které zatím stát tímto směrem vynaložil? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Vezměme si, že vždycky je to tak, že vykládáme půlku peněz my a druhou půlku kraj. Ty výzvy jsou zhruba po těch 10, 20 milionech. V tuto chvíli asi přesné vyčíslení nedostaneme, navíc pro to, že výše té jednotlivé podpory je limitována částkou 40 tisíc korun, což v některých případech je něco nad polovinu, někdy je to od poloviny té dotace, takže na přesná čísla si počkejme, až bude vyhodnocena celá ta výzva. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A v Moravskoslezském kraji už se připravuje i čtvrtá, je to tak? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To byla dnešní debata, jedna z dnešních debat akčního týmu pro ovzduší Moravskoslezské kraje byla debata nad tím, jak připravit tu čtvrtou výzvu, a možná se zaměřit na některé zkušenosti, které máme, protože na jedné straně si uvědomujeme, že v kraji je zhruba 50 tisíc domácích kotelen, které by zasloužily výměnu. A na druhou stranu víme, že ta obecná poptávka už pomalu naráží na nedostatek zájmu veřejnosti, tedy spíš, jak jí motivovat a také, jak přihlédnout k sociálním faktorům, koneckonců bavíme se o jednom z regionů České republiky, jehož sociální situace zaslouží zvláštní pozornost. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

K čemu jste dospěli, jak motivovat lidi, aby se zajímali o ekologická vytápění? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Jedna věc je, že se nám ukazuje, že těch subjektů, které do toho po programu vstoupí, by neměl být jenom stát a kraj, ale že se ukazuje na praktické zkušenosti obce Klimkovice, že pokud do toho vstoupí i přímo obec, pak ten program umí mnoho lépe rozpohybovat právě tím, že má tu nejlepší lokální znalost. Obec Klimkovice poskytuje dotaci těm 40 tisícům ještě ze svého rozpočtu v objemu několika tisíc korun, ale tím, že zná tu situaci, se umí napřít přímo třeba na konkrétní oblast, kde ta situace v té dané obci je nejhorší. Pak se ukazuje, že jsou v tom úspěšnější, než ten program z ministerského stolu. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Znamená to, že stát nebo kraj se bude obracet na jednotlivé obce, aby s nimi domluvil, kdo z obyvatel těch obcí by mohl mít zájem o ekologické kotle? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To asi ne, protože přeci jenom to stojí na tom, že dneska jsou dvě místa, Třinec a Ostrava, kde je možné podávat žádosti a ty jsou pro každého stejné, není to tak, že bychom někoho měli přemlouvat, je to spíš o tom, že se bavíme, jakým způsobem právě zohlednit situaci třeba v tom, jak motivovat lidi, jak udělat kampaň, jak stáhnout mladší veřejnost, aby přesvědčila své příbuzné rodiny, že stojí za to do toho jít, že to není jenom kvůli kvalitě ovzduší v té obci, ale také proto, že kvalitnější kotel znamená menší náklady na množství paliva, které spotřebujete a také větší výhřevnost. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

My se bavíme o Moravskoslezském kraji, je už jisté, že dotace rozšíříte na jiné kraje? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

My jsme identifikovali a sdělili zástupcům krajů už delší dobu, že jsme připraveni jednat víceméně s každým krajem, protože situace těch kotlíkových dotací a vůbec otázky vytápění domácností, trápí celou republiku, možná že jsou kraje, jako třeba jižní Čechy nebo Vysočina, kde globálně ta průměrná čísla nejsou tak špatná, ale přesto existují i v nich obce a dědiny, kde ten problém existuje. V tuto chvíli máme identifikován zájem v kraji Jihomoravském, Ústeckém a Středočeském, což je pochopitelné, protože právě kraje po severní Moravě jsou ty, jejichž situace je nejtěžší. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Kraje se podílí z poloviny, alespoň ten Moravskoslezský, zatím na těch dotacích, měly by i ty ostatní kraje a má stát dost peněz na to, aby kotlíkové dotace udržel při životě? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Tak za prvé, těžko si lze představit, že by každý kraj měl jiné podmínky. Tady já jsem deklaroval, že není možné, ba naopak, musí to být tak, že stát bude přistupovat ke všem krajům stejně. Druhá záležitost je výše peněz těch státních, toto jsou peníze, které my na tom máme alokovány, řekl bych docela slušnou rezervou, které směřují od znečišťovatelů, tedy těch, kteří znečišťují životní prostředí, odvádí poplatky do státního fondu a právě formou těch kotlíkových dotací je chceme vrátit do těch nejpostiženějších míst. My jsme v tuto chvíli identifikovali do konce roku letošního částku 100 milionů korun, tam ještě určité prostředky zbývají a předpokládám, že podobnou, možná i vyšší částku budeme schopni alokovat pro příští. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Odhaduje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.