OKÉNKO RADNÍCH
8. září 2021

Jakub Stárek: OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:
 
V dopravě, jak už je jistě všem známo, jsme zásadně závislí na rozhodnutích magistrátu. Proto se celé léto neslo v duchu schůzek s náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem, nebo jeho asistenty. Asi největší medializovanou kauzou byly "kamiony na Patočkové". Realita je taková, že na moji žádost byla zahájena jednání s dotčenými orgány, aby byl zákaz vjezdu vozidel nad 12 t plošně na celé území Prahy 6 již z Pražského okruhu tak, jak to známe například na Barrandovské spojce. Zatím to vypadá, že jednání probíhají úspěšně a realizace bychom se mohli dočkat na přelomu roku. Další jednání probíhala například o TT Strahov včetně její koordinace s rekonstrukcí Bělohorské, revitalizaci tramvajové smyčky na Bílé Hoře nebo plány P+R parkovišť. Velkým úspěchem bylo konečně stanovení (i když dočasné) nového řazení výjezdu z TKB v Holešovičkách, což dle předběžných statistik přineslo úsporu zavírání všech vjezdů do tunelu v řádech hodin denně! Značný posun se nám také podařil v získávání stavebních povolení na kompletní rekonstrukce ulic na Praze 6 u projektů, na kterých jsme i participovali. Konečně tedy může začít rekonstrukce ulice Na Hutích, stejně tak budeme moci konečně požadovat realizaci projektu v ulicích Maďarské, Antonína Čermáka, nebo havarijního stavu Wolkerovy. Do konce roku bychom se pak měli ještě dočkat drobného rozšíření parkovacích zón v oblasti Baby a Liboce, které vzešlo z žádosti místních a proběhlé ankety.

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:

Milí kolegové,

 

začal nám nový školní rok, který jsme znovu na dvou základních školách přivítali s Hurvínkem a Spejblem. Byla z toho mezi dětmi spousta radosti a já jsem ráda, že se nám podařilo upevnit příjemnou spolupráci s divadlem S+H. Všichni si přejeme, aby byl školní rok co nejnormálnější. Bohužel je zde stále přítomná hrozba nákazy koronavirem a s ní spojená vládní nařízení. Pokyny jsou pro naše školy ve velké většině závazné. S řediteli děláme společně, co se dá, aby byl návrat do školních lavic pro děti i učitele co nejsnesitelnější. Bez ohledu na to, jestli nám vláda pomáhá nebo ne. Využili jsme určitou volnost v opatřeních, abychom reálnou výuku přizpůsobili opravdovým potřebám škol, a to především v oblasti výuky jazyků. Testování jsme se v úvodu školního roku nevyhnuli, na druhou stranu jsem ráda za zvolenou metodu PCR, která je zavedena na většině našich škol a která je jednak přesnější a jednak poslouží dětem k tomu, aby se jedním testem mohly prokázat i na kroužcích a ostatních aktivitách. Jak je již na šestce dobrým zvykem o letních prázdninách se snažíme co nejvíce vylepšit stav našich školních budov. Kdo se pohybuje ve stavebnictví, tuší, jak pandemie zahýbala s cenami i dostupností materiálu, takže jsem ráda, že se nám v termínu podařilo zahájit přístavby na dvou dejvických školách a také v plném proudu je rekonstrukce školky Tychonova. S malým zpožděním začne i připravená rekonstrukce na škole J. A Komenského, na kterou se všichni těšíme. Pevně věřím, že se nebude opakovat loňský scénář a školy nám zůstanou na podzim otevřené. Opět totiž rozjíždíme projekt „Trenéři ve škole“, který umožní dětem v hodinách tělesné výchovy vyzkoušet hravou formou různé druhy sportu pod vedením profesionálních trenérů mládeže. Současná doba nám totiž ukazuje, že zdravý životní styl a radost z pohybu jsou jednou z nejdůležitějších cest, jak chránit svoje zdraví. Pro druhé stupně chystáme spolupráci našich škol se školami vysokými, ale o tom zase příště. A co nového ve školkách? Máme nové paní ředitelky v MŠ Juárezova, MŠ Vokovická, MŠ Motýlek a MŠ Bubeníčkova. Přeji jim mnoho sil, energie, skvělý tým učitelek a rodičů. Prosím, podpořte je v nelehkém začátku. Chystáme projekt v oblasti zdravého školního stravování, začíná první polovina našich školek a další rok zvládneme všechny ostatní a půjdeme i do škol. Děkuji MŠ Libocká, kde již před lety paní ředitelka rozjela spolupráci s nutriční terapeutkou. Máme tedy na co navazovat.
Chystáme se také na rozvoj spolupráce s organizací Mezi námi, chceme zapojit seniory do života našich školek, nejoblíbenější aktivitou je čtení pohádek. Pracujeme i na spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu. Velmi opatrně opět rozjedeme kroužky, snad nás covid opět nezabrzdí. Testování dětí ve školkách máme jako jednorázový screening připravené pro případ, že přijde další vlna a bude zle. Zavírat školky opravdu nechceme, většina pedagogů je již plně očkovaná. Přeji úspěšný vstup do nového školního roku a maximální energii do finiše volební kampaně, jde nám o všechno..

 
Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi