OKÉNKO RADNÍCH
12. května 2021

OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:
 
Během uplynulého měsíce proběhlo několik jednání na magistrátu, a to jak s náměstkem pro dopravu, tak například i s ředitelem odboru pozemních komunikací a drah. Bohužel jednání nebyla až tak úspěšná, jak bychom si představovali. Vedení magistrátu stále trvá na svém názoru o uzavření vltavských nábřeží, a i když byl náměstkovi pro dopravu uložen radou HMP úkol na zřízení pracovní skupiny složené ze zástupců dotčených městských částí, nic se v tomto směru neděje a přípravy dle našich informací postupují vesele dál. K malému posunu došlo v úpravách a realizacích SSZ, kde nám hlavní město vyšlo vstříc ve třech úpravách, avšak další požadavky zůstávají zatím nevyslyšeny, včetně například SSZ Na Větrníku, kde TSK, a.s. není schopno již několik let úspěšně realizovat výběrové řízení. Nyní je termín opět slibovaný na druhou polovinu letošního roku. Jinde jsou zase problémy, že některé signalizace (např. po stavbě metra nebo TKB) dosud město nepřevzalo do svého majetku. Stejně tak stále trváme na alespoň zkušebním režimu realizace tzv. světelných závor na vjezdech do Prahy ve formě prodloužení časového intervalu "Stůj". V dubnu také proběhlo jednání parkovací komise RHMP, která naší městské části odsouhlasila rozšíření modrých zón do oblasti Baby a části Dolní Liboce. Pro oblast Malého Břevnova bylo stanovisko negativní a byli jsme požádáni o koordinaci s Prahou 17, což samozřejmě dává logiku. Na druhou stranu je pravda, že v dubnové anketě zvítězilo negativní stanovisko rezidentů pro rozšíření zón v této oblasti.

Celkové výsledky ankety :     
Baba -  61% pro z 316  hlasujicich
Liboc -  63% pro z 146
Brevnov - 39% pro z  438

 
Radní pro oblast školství Marie Kubíková:
Testy ve školách

Poslední týdny ve školství byly velmi napínavé. Měnící se pokyny a pravidla nás udržují stále ve střehu a je velmi náročné na ně obratem reagovat. Přesto mám velkou radost, že již máme plně otevřené mateřské školy a brzy budeme mít i zcela otevřené školy základní. Na šestce jsme si prosadili testování metodou PCR ze slin. V mateřských školách jsme úspěšně vypsali výběrová řízení a vyzkoušeli si jedno kolo testování, poté stát povinné testy zrušil. I tak to znamenalo cennou zkušenost pro případné podzimní testování, víme, co zlepšit. Nyní probíhají stejná výběrová řízení na PCR testy ve školách základních. Testovat se bude jednou za 14 dní PCR testem ze slin metodou poolování. Chceme být zkrátka připraveni a nechceme dopustit další hrozbu zavírání škol.

Zápisy do škol

Se zápisy nám letos opět pomohl elektronický rezervační systém. Dostalo se nám uznání jak od rodičů, tak od ředitelů škol, kterým ubyla administrativa. V základních ani mateřských školách není přijímání dětí ukončeno. Školy čekají zejména na uvolnění dalších míst žáky, kteří úspěšně složili přijímačky na víceletá gymnázia, čeká se i na vyřízení odkladů školní docházky. V některých základních školách letos probíhalo losování dětí, což je situace nepříjemná a vyřešit se dá pouze navýšením kapacit. Proto v létě zahájíme další velké stavby, které zajistí dostatek míst. Také k tomu dopomůže Koncepce podpory a rozvoje školství Prahy 6 do roku 2030, kterou jsem v dubnu předložila na jednání zastupitelstva. Zastupitelé koncepci schválili a vy se s ní můžete seznámit
ZDE.

Podpora letních aktivit

Všem rodičům doporučuji využít program Šestka táborová, v jehož rámci si mohou zažádat o příspěvek na letní volnočasovou činnost dětí, ale také třeba na letní provoz mateřských škol. Celkem rozdělujeme jeden milion 900 tisíc korun, tak neváhejte a zažádejte si o příspěvek na
www.aktivnimesto.cz

Nový ředitel ZŠ Bílá

Rada městské části rozhodla o jmenování Jiřího Tomčaly ředitelem ZŠ Bílá, který se stal vítězem výběrového řízení. Ve škole dosud působil na pozici pedagoga. Věřím, že jsme vybrali dobře a spokojeni budou učitelé, rodiče i žáci.