PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
29. ledna 2021

Jakub Stárek: PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ

Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová
 

Bezpečnostní komise na své lednové schůzi projednala informace o početních stavech Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Nejvíc alarmující je situace u PČR, kde chybí několik desítek policistů. V rámci bloku zpráv za měsíc prosinec zástupci obou policií potvrdili, že vánoční svátky na území Prahy 6 proběhly, z pohledu policie, velmi poklidně a rovněž tak závěr roku a silvestrovské oslavy byly z bezpečnostního hlediska bez větších problémů. Velkou část diskuse komise věnovala aktuálnímu tématu přijímání opatření na území P6 vzhledem ke koronavirové epidemii a zvláště pak připravenost Prahy 6 na očkovací období. Praha 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí zajistila pilotní očkování v centrech sociální péče na Praze 6 a zároveň byla zřízena speciální telefonní linka pro seniory nad 80 let k informování o očkování proti koronaviru. Zástupci Prahy 6 se také účastní pravidelných jednání na Magistrátu hl. města k řešení aktuální situace. Členové komise se samozřejmě rovněž věnovali podnětům a stížnostem z řad veřejnosti. Závěrem jednání zástupce Policie ČR informoval o vyhlášených dotačních titulech Ministerstva vnitra pro města a obce pro investiční i neinvestiční projekty v oblasti bezpečnosti a prevence.
 


Komise strategického rozvoje, člen: Ondřej Matěj Hrubeš
 
V lednu jsme na komisi pokračovali v projednávání železnice na letiště. Zástupci Správy železnic (SŽ) představili úsek Ruzyně – Letiště, včetně přestupního terminálu Dlouhá míle. Ten počítá s přestupní vazbou mezi příměstskými autobusy, tramvajemi (prodloužená trať Divoká Šárka – Dědina – Dlouhá míle – „Staré letiště“) a vlakem. Nemilou zprávou byla informace o kapacitě záchytného parkoviště P+R, která u tohoto terminálu počítá s cca tisícovkou míst. V případě dostavby parkovacích domů dva tisíce míst. I to je poměrně málo při skutečnosti, že půjde o jediné významné P+R na území Prahy 6. Dle zástupců SŽ nejsou okolní komunikace dostatečně kapacitní pro větší parkoviště. V rámci modernizace trati Praha Kladno se počítá alespoň s dalšími P+R u zastávek vlaku ve Středočeském kraji.
 


Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský 

V lednu se sešel Finanční výbor ZMČ Prahy 6 ke svému prvnímu jednání, kdy hlavním bodem bylo projednání aktualizace Duhové knihy. Jedná se o soubor plánovaných investic do rozvoje Prahy 6, rozdělených na jednotlivé gesce. Každá kapitola je členěna na investice, které jsou nutné udělat v souladu s rozpočtovým výhledem na příštích pět let a dále pak na akce, které bychom rádi realizovali pokud se nám na ně podaří získat financování buď z dotací nebo ve spolupráci s MHMP. Duhová kniha je aktualizovaná každý rok. Důležitý úkol pro letošní rok je správná participace a zveřejnění, aby naši občané věděli, co v jejich okolí chystá.

 

Dislokační komise, předseda: Jan Dočekal

Dislokační komise na svém posledním zasedání řešila opět běžnou agendu typu převodů nájemních smluv na s.r.o. v souvislosti s rozšířením podnikání příslušných osob apod. Následovalo zamítnutí individuální žádosti nájemce o snížení či prominutí nájmu s odkazem na plošné úlevy a další pomoc (Státní podpora COVID nájemné apod.), která je nyní nabízena v souvislosti s probíhající epidemií s tím, že nejdříve je třeba vyčerpat uvedené možnosti. Komise dále zamítla žádost o pronájem úkrytu CO na sklad za symbolické nájemné zejména s ohledem na to, že se jedná o objekt, který je určen k budoucímu prodeji. Komise dále doporučila uzavřít nájemní smlouvu na prodejnu na adrese Bělohorská 104 zájemkyni, která zde bude provozovat prodejnu vlastní značky dámského oblečení.   
 

Dopravní komise, předseda: Vladimír Šuvarina

Komise dopravní projednala projekty v programu BESIP na rok 2021, zaměřené zejména na další zvyšování bezpečnosti chodců zejména v okolí základních škol. Intenzivní diskuse proběhla ohledně záměru magistátu na nový režim 24/7 vyhrazených bus pruhů.
Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi