SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K REKONSTRUKCI POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU
27. ledna 2021

Jakub Stárek: SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K REKONSTRUKCI POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU

Ani pandemie Covid 19 a ani nouzový stav nezastavil činnost pracovní skupiny k rekonstrukci polikliniky Pod  Marjánkou. Scházela se v online prostředí a pracovala na řešení problémů souvisejících s přestavbou polikliniky. Konce roku ukončila svou činnost s těmito výsledky. Usnesením ZMČ P6 č.295/20 z 25.9.2020 byla doporučena participace s veřejností a lékaři k následnému využití výškové budovy dle návrhu politických klubů Městské části Praha 6 a v souladu s platným územním plánem. Co to znamená? Využití výškové budovy je možné využít pouze při dodržení zdravotní péče v rámci věcného břemene. Obyvatelé Břevnova se nemusí obávat, že by zde vznikl např. bytový dům. Mohou zde být provozy zdravotní péče, které jsou jasně definované. Jde o péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, ošetřovatelskou, posudkovou, rehabilitační, paliativní, lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči. Péče může být poskytována formou ambulantní, lůžkovou nebo je možno zdravotní péči poskytovat ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Současně je připravován výběr administrátora, který připraví architektonickou soutěž na klíč. SNEO se zavázalo ke spolupráci při přípravě materiálů (dokumentace), na jejichž základě bude připravena architektonická soutěž. Doufejme, že se nevyskytnou již další překážky a v co nejbližší době MČ Praha 6 zahájí již tak dlouho slibovanou přestavbu staré polikliniky v novou, moderní a plně funkční polikliniku odpovídající standardům 21. století.

ZAPOJTE SE DO REKONSTRUKCE POLIKLINIKY

Ještě předtím, než městská část vypíše architektonickou soutěž a architekti se pustí do tvorby návrhů, chtěli bychom znát váš názor. Jak vnímáte současný stav Polikliniky Pod Marjánkou? Jak hodnotíte veřejnou vybavenost, jste spokojeni s poskytovanými službami? Nyní se můžete k plánované rekonstrukci vyjádřit i vy. Stačí hlasovat v elektronické anketě, která právě probíhá a potrvá do 18. 2. 2021. S ohledem na koronavirovou situaci proběhne dotazování laické i odborné veřejnosti elektronickou formou.

CHCI HLASOVAT

Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi