PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ
10. září 2020

Jakub Stárek: PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ

Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová

Členové Bezpečnostní komise projednali zprávu o prázdninovém působení Policie ČR i Městské policie včetně zásahů Hasičského záchranného sboru, jež bylo za oba měsíce více jak čtyři desítky. Opakující se informací je bohužel stále neuspokojivý stav ohledně tabulkového naplnění převážně Policie ČR. Vedoucí Oddělení krizového řízení a bezpečnosti dále informovala členy komise o připravovaných opatření ÚMČ Praha 6 v souvislosti s aktuální situací včetně přípravy nových odběrových míst. V neposlední řadě komise projednala podněty občanů Prahy 6 týkající se např. žádosti o instalaci kamer či zajišťování pořádku v bytových domech. Tradičním bodem bylo projednání stavu neobydlených objektů na území Prahy 6 a žádosti příslušníků policie či hasičů na možnost přidělení městského bytu.

Finanční výbor, předseda: Zdeněk Hlinský 

V září se sešlo společné jednání Kontrolního a Finančního výboru, kdy hlavními body byly Zpráva o plnění rozpočtu MČ P6 za 1. pololetí 2020 a Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ P6 za 1. pololetí 2020. MČ Prahy 6  za první pololetí dosáhla příjmů ve výši 52,57 % upraveného rozpočtu, běžné výdaje byly ve výši 43,37 % a kapitálové výdaje ve výši 7,04 %. Dále byl předložen návrh na úpravu finančního plánu zdaňované činnosti. Vzhledem k působení viru COVID-19, kdy jsme promíjeli část nájmů, a vzhledem k očekávané skutečnosti na konci roku, je počítáno se snížením zisku o 19 milionů Kč. 
 

Jakub Stárek
člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi