OKÉNKO RADNÍCH
3. září 2020

Jakub Stárek: OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:
 

Přesto, že byly prázdniny, tak po zatím překonané jarní pandemii "čínské chřipky" pokračovalo jednání výrobních výborů dopravních a rekonstrukčních staveb na území naší městské části. Jednalo se zejména o kompletní rekonstrukci ulice Bělohorská, nebo tolik očekávanou studii revitalizace Vítězného náměstí. Podařilo se snad definitivně vyřešit připomínky Ministerstva obrany v souvislosti se stavbou KES (Alej ruského exilu) tak, že Odbor investic hlavního města může začít s projektovou přípravou pro územní rozhodnutí. Stále však doháníme šestiletý skluz. V neposlední řadě jsme dokončili dohodu okolo finální podoby okolí nového OC Bořislavka, které bude financovat investor stavby. Tady by měl být termín realizace nejbližší, a to do konce letošního roku.
 Radní pro oblast školství Marie Kubíková:

Začátek školního roku na Šestce
 
Slunečné léto je za námi a máme tu září, pro školství každoročně velmi náročný měsíc. Bohužel to vypadá, že nás koronavirus ani v tomto školním roce neopustí. Většina našich škol již bohužel čelí prvním výskytům pozitivních nálezů u dětí či učitelů. Máme první třídy v karanténě a druhý stupeň ZŠ A. Čermáka bude 14 dní uzavřen a děti budou mít online výuku. Nošení roušek ve společných prostorách zavedla na mé doporučení většina našich základních a mateřských škol již 1. 9. Jsem tomu ráda, chtělo to trochu odvahy v době, kdy se vláda rozhodla, že z předvolební opatrnosti nebude žádná zásadní opatření zavádět. Já ale vnímám velkou odpovědnost za zdraví dětí a kantorů, a proto jsme přes prázdniny nezaháleli. Zásobili jsme školy ochrannými pomůckami na dva první měsíce školního roku, ředitelé pracovali na vylepšení systému online výuky. Štěstí přeje připraveným a my máme nyní naštěstí náskok, uzavření druhého stupně ZŠ Čermáka, kde roušky nezavedli, je důkazem toho, že prevence má smysl. Aktuální situace je taková, že Hygienická stanice hl. města Prahy je natolik přetížená, že nestíhá vyřizovat naše dotazy na konkrétní epidemiologická opatření ve školách, systém začíná selhávat a je zcela zřejmé, že chytrá karanténa a režim semaforu ani další vládou slibovaná opatření prostě nefungují. Doufám a věřím, že lidé si tohle zásadní selhání vlády zapamatují. V náročné době se ale snažíme myslet a jednat pozitivně. Uvítání prvňáčků jsme letos oživili spoluprací s Divadlem Spejbla a Hurvínka a loutky před školami udělali dětem ohromnou radost. Více než slibně se nám rozjíždí projekt profesionálních trenérů v hodinách tělesné výchovy, který letos pokryje první, druhé i třetí třídy všech základních škol Prahy 6. Se školkami už začínáme chystat projekt vánočních stromků pro domovy seniorů. Zkrátka ani doba koronavirová rozvoj školství nezabrzdí.
 
Přeji vám klidný a úspěšný začátek školního roku, mnoho sil a pevné zdraví.

Marie Kubíková, radní pro školství

Jakub Stárek

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6

Více o autorovi